افراد-میتوانند-در-دادگاه-چند-وکیل-بگیرند

انند حداکثر دو وکیل انتخاب نمایند.

٢-در محاکم کیفری ٢هریک از طرفین مستنداً به تبصره ماده ٣۴۶ق.آ.د.ک حداکثر میتوانند دو وکیل انتخاب نمایند.
٣-در محاکم کیفری یک هر یک از طرفین م

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: ۰ میانگین امتیازات: ۰]
تماس با ما