اگر فقط تعدادی از وراث خواهان ارث خود باشند

فروش هستند میدهد و ملک یا اشیاء به مزایده رفته حال کسانی که میخواهند ماترک به فروش نرود خود سهام وارثی که خواهان فروش است را خریداری میکنند .

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: ۰ میانگین امتیازات: ۰]
تماس با ما