رابطه-موجر-و-مستاجر

رابطه موجر و مستاجر اجازه مالک حق انتقال به غیر را دارد؟ -چنانچه وی اقدام به انتقال ملک بدون اجازه مالک نماید، آیا مالک می‌تواند تقاضای تخلیه آن را کند؟

مستأجر در صورتی حق انتقال به غیر را دارد که این حق به صورت کتبی

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: ۰ میانگین امتیازات: ۰]
تماس با ما