سوالات حقوقی

 

مشاوره حقوقی

چنانچه در این حیطه نیاز به وکیل متخصص میباشید فرم زیر را تکمیل تا ظرف پنج دقیقه تلفن وکیل متخصص در شهر شما برایتان پیامک میگردد تا با ایشان تلفنی و حضوری صحبت داشته باشید 

انعقاد وکالتمشاوره حضوری مشاوره تلفنی مشاوره آنلاین

 

 

سوال حقوقی

مشاوره تلفنی و حضوری

انعقاد وکالت

۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸

پرسش: ‌

چـنـانـچـه قـرار تـأمـیـن خواسته کیفری از دادسرای عمومی و انقلاب به استناد ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری صادر شود و شخص ثالث به ‌عنوان معترض ثالث نسبت به صدور قرار تأمین خواسته موصوف اعتراض نماید و مدعی شود خودرویی که در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف است متعلق به وی می‌باشد، رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت چه مرجعی است؟

پاسخ: ‌

هرچند مقررات آیین دادرسی کیفری در مـورد اعتراض ثالث به قرار تأمین و توقیف خواسته ساکت است؛ اما از آنجا‌ که باید نسبت به مشکلات ناشی از اقدامات و تصمیم‌های قضایی تعیین تکلیف شود، به ‌نظر می‌رسد مرجع قضایی باید با استفاده از ملاک ردیف ۲ بند (ن) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به موضوع براساس فصل پنجم قانون اجـرای احـکام مدنی رسیدگی کرده و تعیین تکلیف نماید.

پرسش:

‌در صورت ایراد خوانده به بهای خواسته و لزوم ارجاع امر به کارشناس از سوی دادگاه در جهت تعیین بهای واقعی خواسته، تودیع هزینه کارشناسی برعهده خواهان است یا خوانده؟

پاسخ: ‌

نظر به قسمت اخیر ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی و به ‌‌لحاظ این که ماده مذکور به طور صریح ناظر به مقررات مربوط به کارشناسی در حین رسیدگی است و ماده ۶۳ آن قانون در رابطه با بهای خواسته می‌‌باشد، تودیع هزینه کارشناسی برعهده خواهان خواهد بود.

پرسش:

در شـعـب اجـرای احـکـام کـیـفـری تـعـداد زیـادی پرونده وجود دارد که محکوم‌‌علیه آنها به پرداخت دیه محکوم شده است و محکوم‌‌له با وجود دعـوت مـکـرر برای معرفی مـال یـا ارائـه درخـواسـت بازداشت حاضر نمی‌‌شود. آیــا امـکــان کـســر ایــن پرونده‌‌ها از آمار موجودی اجرای احکام وجود دارد؟

پاسخ:

کسر موقت این‌گونه پرونده‌‌ها فاقد ‌‌اشکال است. ازاین‌رو پرونده از موجودی کسر و پس از مراجعه محکوم‌‌له و تقدیم درخواست با ثبت مجدد پرونده در جریان قرار می‌‌گیرد.

پرسش:

‌در صورت ایراد خوانده به بهای خواسته و لزوم ارجاع امر به کارشناس از سوی دادگاه در جهت تعیین بهای واقعی خواسته، تودیع هزینه کارشناسی برعهده خواهان است یا خوانده؟

پاسخ: ‌

نظر به قسمت اخیر ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی و به ‌‌لحاظ این که ماده مذکور به طور صریح ناظر به مقررات مربوط به کارشناسی در حین رسیدگی است و ماده ۶۳ آن قانون در رابطه با بهای خواسته می‌‌باشد، تودیع هزینه کارشناسی برعهده خواهان خواهد بود.

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: ۱ میانگین امتیازات: ۵]

در خواست مشاوره تلفنی رایگان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما 
تلفن وکیل برای شما ارسال شده با ایشان تماس حاصل فرمایید .

× کارشناسان ما آمده پاسخگوی هستن