مشاوره حقوقی آنلاین

یکی از قابلیت‌های این دوره و زمانه که در دوره‌های پیشین وجود نداشت، امکان صحبت و چت آنلاین می‌باشد و این
قابلیت به اندازه‌ای حائز اهمیت است که یکی از تکنیک‌های جداناپذیر خدمات غیر حضوری امروزی محسوب می‌شود.
موسسه حقوقی- بین‌المللی راه امید نیز از این قابلیت جا نمانده و یکی از خدمات غیرحضوری خود را امکان مشاوره آنلاین
قرار داده است.
تماس با ما