وکیل استرداد جهیزیه در مشهد

وکیل استرداد جهیزیه در مشهد

برای گرفتن مشاوره کامل درباره استرداد جهیزیه و صحبت با وکیل متخصص در همین حیطه میتوانید به موسسه حقوقی راه امید اعتماد کنید.

این روزها هرکسی خود را بهترین معرفی میکند، ما اذعان به بهترین بودن نداریم اما در هرزمینه ای از قبیل موضوعات خانوادگی و حقوقی و کیفری

وکیل متخصص در همان موضوع را در اختیار داریم تا متناسب با مشکل پرونده شما، بتوانیم بهترین و کامل ترین مشاوره و راهنمایی را ارائه دهیم تا با کمترین هزینه و زمان ممکن به بهترین راه حل برسید.

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل استرداد جهیزیه در مشهد

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

درخواست وکیل

اقدامات احتیاطی و ویژه درمورد دعوای استرداد جهیزیه 

گفتار اول: درخواست دستور موقت 

زن می تواند درخواست دستور موقت مبنی بر توقیف و مهر و موم جهیزیه را قبل یا ضمن دادخواست استرداد جهیزیه به مرجع مربوطه تقدیم نماید تا از نقل و انتقال یا تلف یا هر نوع خسارت احتمالی در آینده در امان باشد. 

گفتار دوم: درخواست تأمین خواسته 

تأمین خواسته یعنی توقیف اموال؛ بنابراین، خواهان دعوای استرداد جهیزیه یا مطالبه خسارت ناشی از تلف جهیزیه می تواند همزمان یا قبل و یا بعد از دادخواست اصلی درخواست توقیف اموال را بنماید تا اموال موجود توقیف و خواسته دعوا از آن تأمین گردد. 

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص استرداد جهزیه در مشهد اینجا کلیک کنید

گفتار سوم: درخواست تأمین دلیل 

اگر خواهان اسناد و مدارکی دال بر موجود بودن اموال و جهیزیه در محل زندگی مشترک در دست ندارد یا لیستی نشان از تحویل جهیزیه به شوهر در دسترس یا موجود نیست می تواند با درخواست تأمین دلیل تمامی اموال موجود در خانه را تامین و توسط عضو شورا یا کارشناس متخصص لیست دقیق اموال را به دست آورد تا ادله کامل برای طرح دعوای خود داشته باشد. 

گفتار چهارم: شکایت کیفری فروش مال غیر 

طبق قانون شوهر اجازه فروش جهیزیه زن را ندارد؛ زیرا این اموال به زن تعلق دارد و شوهر فقط تا بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد؛ اما گاهی اوقات اتفاق می افتد که برخی مردان اقدام به فروش جهیزیه همسرانشان می کنند گرچه با فروش این اموال توسط شوهر او مسئول جبران خسارت و برگرداندن عین، مثل یا قیمت آن است؛ ولی فروش این اموال و امضای آن توسط شوهر ایجاد رابطه امانی نمی کند بلکه فقط برای اثبات مالکیت نسبت به آنهاست به طوری که در صورت بروز اختلاف، مورد استفاده قرار گیرد. البته فروش این اموال توسط شوهر  می تواند از سوی دادسرا و دادگاه به عنوان فروش مال غیر مورد رسیدگی قرار گیرد اگر برابر  حکم دادگاه شوهر با فروش جهیزیه به عنوان فروش مال غیر محکوم گردد علاوه بر مجازات مقرر در خصوص کلاهبرداری مکلف است عین مال یا در صورت نبودن عین مال، مثل یا قیمت آن را به زوجه برگرداند و برای این امر نیازی به ارائه دادخواست حقوقی نیست. اگر زن بخواهد با شکایت کیفری موضوع فروش مال غیر را پیگیری کند باید در دادسرای محل وقوع جرم  یعنی، دادسرایی که جهیزیه در آن حوزه به فروش رفته،شکایت کند و اگر بخواهد با تقدیم دادخواست حقوقی اقامه دعوا کند باید دادخواست استرداد جهیزیه را در دادگاه محل اقامت خود یا زوج تحویل دهد. 

مصادیق جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه 

اطلاق جواهر به عنوان جهیزیه خارج از مفهوم عرفی جهیزیه است و لذا دعوی استرداد جهیزیه در این باره مردود است، هرچند که در سیاهه جهیزیه جواهرات به عنوان جهیزیه قید شده باشد. 

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۶۶۷ 

تاریخ: ۱۳۹۱/ ۱۰ / ۲۴ 

رای شعبه ۲۹۰ دادگاه عمومی خانواده تهران 

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم (ح.ن.) فرزند (م.) با وکالت آقای (ح.پ.) به طرفیت آقای (ع.ب.) فرزند (ح.) به خواسته استرداد جهیزیه. نظر به استماع اظهارات طرفین و تحقیقات

معلوله و لوایح تقدیمی از آنجا که در خصوص استرداد جهیزیه موضوع صورت مجلس سیاهه که طی لایحه ۹۰/ ۶ / ۲۵ ، خواهان مسترد داشته، لیکن نسبت به سرویس طلا و لوازم منزل که شامل مایکروفر ال جی و ماشین ظرف شویی به عنوان الباقی جهیزیه مدعی بوده صرف نظر از آن که اطلاق جواهرات به عنوان جهیزیه خارج از مفهوم عرفی بوده و نوعا نیز در اختیار زوجه قرار دارد و مطلعین نیز به طور ضمنی، امر را نیز تأیید داشته اند و دیگر آنکه دو قلم لوازم منزل اخیر نیز جزء سیاهه جهیزیه نبوده که در اصل آن نیز محل بحث و تردید بوده و در فرض اثبات نیز مطالعه آن به عنوان جهیزیه وجاهتی نداشته و به طور مستقل قابل مطالبه خواهد بود؛ لهذا دادگاه خواسته ایشان نسبت به جواهرات و لوازم اخیر محمول بر صحت ندانسته و حکم به رد دعوای مطروحه در این خصوص و در مورد لوازم بدوی نیز نظر به اینکه اقرار وکیل خواهان مبنی بر تحویل اقلام حاصل گردیده، قابلیت استماع را ندارد. 

رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل طرح و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان است. 

 

رای شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

تجدیدنظرخواهی خانم (ح.ن.) با وکالت آقای) (ح.) نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۰۸۳۱۱۱۱ – ۹۱/ ۸ / ۲۴ صادره از شعبه ۲۶۰ دادگاه عمومی خانواده که بر رد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته استرداد جهیزیه اشعار دارد، وارد نیست؛ زیرا رأی تجدیدنظر خواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد. 

تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده، لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد. تجدیدنظرخواه چنانچه ادعایی در مورد طلا آلات و اقلامی از وسایل دارد، می تواند دادخواست لازم به محاکم حقوقی تقدیم نماید. این رأی قطعی است. 

منبع: کتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از دعوای خانواده، گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش 

ادرس ما در گوگل مپ 

 ادامه مطلب

 

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل استرداد جهیزیه در مشهد

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

درخواست وکیل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود