وکیل برای طلاق در مشهد

وکیل برای طلاق در مشهد

 

گفتار دوم: دعوای طلاق به درخواست زن (زوجه) 

طبق قانون مدنی زن از سه طریق می تواند به طلاق دست یابد.  

چنانچه دنبال وکیل متخصص طلاق در مشهد هستید تنها کافیست فرم ذیل را تکمیل کرده تا اطلاعات وکیل طلاق برای شما پیامک شود.

  • لطفا فیلد را به زبان انگلیسی پر کنید،سیستم فارسی تایپ می کند.

الف) جلب موافقت شوهر با دادن مقداری مال به او (طلاق خلع): 

 اگر زنی به هر دلیل از شوهرش ناراضی باشد و به عبارتی «کراهت» داشته باشد، با توجه به اینکه اختیار طلاق با مرد است، با دادن مالی به شوهرش که می تواند این مال قسمتی یا تمام مهریه اش باشد نظر و موافقت او را برای طلاق جلب کند. قانون مدنی از این نوع طلاق به عنوان طلاق «خلع» نام می برد و برای مرد در این نوع طلاق حق رجوع نیست. این نوع طلاق شایع ترین نوع طلاق است. اکثر زنان برای اینکه بتوانند همسران خود را راضی به طلاق کنند تمام یا قسمتی از مهریه خود را می بخشند. 

 ب) مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق: در این نوع طلاق زن باید جهات قانونی درخواست خود را که قانون مشخص کرده است در دادگاه ثابت کند که این موارد عبارتند از: 

 ج) امتناع شوهر از دادن نفقه یا عجز از پرداخت (ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی):

در صورتی که زن بتواند عدم پرداخت نفقه را در دادگاه ثابت کند دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد  و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد قاضی یا نماینده او به جای شوهر اقدام به طلاق و امضای سند خواهند کرد. اثبات عدم پرداخت نفقه یا عجز از آن، یکی از بحث انگیزترین مسائل قضائی دادگاه خانواده است؛ زیرا زن با توجه به نفقه گذشته و بیم از آینده به دادگاه مراجعه می کند؛ اما منظور از نفقه ای که خودداری از پرداخت آن ضمانت اجرای طلاق را به همراه دارد اختلاف نظر وجود دارد، بعضی نفقه را شامل نفقه گذشته و آینده می دانند و برخی آن را به نفقه آینده محدود کرده اند و معتقدند نفقه گذشته دینی است مانند بقیه دیون بر عهده شوهر؛ اما در صورتی که شوهر حاضر به پرداخت نفقه آینده باشد مانعی برای ادامه زندگی زناشویی وجود ندارد. 

۱. عسر و حرج زن: قانون مدنی در ماده ۱۱۳۰ به زن این حق را داده است در صورتی که ادامه زندگی برای وی با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرار گرفته و از دادگاه درخواست طلاق نماید و تبصره این ماده مصادیق عسر و حرج را بر شمرده است که اهم آن عبارتند از: 

-ترک زندگی خانوادگی از سوی زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛ 

– اعتیاد مرد به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد؛ 

– محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر؛ ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد؛ ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا  ساری یا هر عارضه و العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.  باید توجه داشت مواردی که قانون از آنها نام برده، حصری نیست و تنها مصادیقی از عسر و حرج  است. بار اثبات هریک از این موارد بر دوش زوجه است. 

عسر-و-حرج-زن

 ۲. غیبت شوهر بیش از چهار سال:

بر اساس ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی هرگاه مرد چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی حاکم او را طلاق می دهد. مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی، در این حالت طی ۳ نوبت آگهی هریک به فاصله یک ماه در جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می کند، هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی در مورد او صادر می شود.  

۳٫ توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق: 

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص طلاق در مشهد اینجا کلیک کنید

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی عنوان می کند طرفین عقد ازدواج می توانند در ضمن عقد نکاح هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد بگذراند؛ بنابراین، زوجه می تواند در ضمن عقد، شرایطی را بر شوهر بار کند که در صورت تخلف مرد، وی حق وکالت در طلاق داشته باشد که در صورت تخلف  زوج از این شروط، زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه ضمن اثبات تخلف زوج، از حق وکالت خود مبنی بر طلاق استفاده نماید. در حال حاضر در قباله های ازدواج مطالبی تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده که اکثر آنها یا از ماده ۸ قانون حمایت از خانواده ۱۳۵۳ گرفته شده یا در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مذکور مصادیق عسر و حرج آورده شده است. 

گفتار سوم: توافق زوجین برای طلاق 

ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانی است که زن و شوهر بر مسئله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند. در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا وکلای آنان اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده و حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و جهت ضبط در پرونده به مرجع قضائی تقدیم نمایند نظر به اینکه اجرا شدن صیغه طلاق نیازمند گواهی عدم امکان سازش است.

چنانچه دنبال وکیل متخصص طلاق در مشهد هستید تنها کافیست فرم ذیل را تکمیل کرده تا اطلاعات وکیل طلاق برای شما پیامک شود.

  • لطفا فیلد را به زبان انگلیسی پر کنید،سیستم فارسی تایپ می کند.

دادگاه ضمن بررسی موضوعات، مسئله را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع داده و پس از کسب نظر آن مرکز مبادرت به صدور حکم می کند. مطابق با قوانین طلاق در ایران موضوع به مشاوره ارجاع و مشاوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می نمایند و چنانجه موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد شد تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا و صیغه طلاق جاری شود. دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوج باردار نیست یا با  اقرار خود زوجه یا به وسیله پزشک معتمد معمولا پزشکی قانونی موارد فوق الذکر در مواد ۸ و ۹ و ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ تصریح گردیده است. 

 منبع: کتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از ۱۶ دعوای خانواده، انتشارات چراغ دانش

 ادامه مطلب

برای پیدا کردن وکیل متخصص در پرونده خود با سامانه راه امید همراه باشید

در خواست مشاوره تلفنی رایگان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما