وکیل تغییر سن در مشهد

وکیل تغییر سن در مشهد

در حال حاضر یکی از دعاوی که مراجع قضائی را به خود مشغول کرده تغییرات درمندرجات  شناسنامه اعم از تاریخ تولد با نام و نام خانوادگی میباشد در این نوشته به اختصار به بررسی شرایط طرح هر دو دعوا و مرجع صالح برای رسیدگی به این نوع دعاوی به همراه نمونه دادخواست ها یا درخواست آن خواهیم پرداخت.  

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل تغییر سن در مشهد

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

درخواست وکیل

مبحث اول: دعوای تغییرسن تولد 

 در اهمیت ولادت همین بس که اهلیت انسان برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن شروع و با مرگ وی به اتمام می رسد و در بسیاری از موارد قانونی شرط منتفع شدن از حقوق به زنده متولد شدن موکول شده است بنابراین وجود فرض قانونی مشخص برای تاریخ تولد آثار بسیاری دارد که نباید این فرض باهر ایراد کوچک و بدون محکمه پسندی خدشه دار شود بلکه باید در حفظ آن کوشید.  

در حمایت از این هدف مقنن در سال ۱۳۶۷ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها را تصویب نمود بر اساس این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع شد مگر در موارد خاص با رعایت تشریفات که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت. 

اگر خواهان درخواست تغییر سن خود را بنماید با توجه به نوع درخواست تغییر سن به بیش از پنج سال یا تغییر سن به کمتر از پنج سال) مرجع صالح رسیدگی متفاوت خواهد بود.  

گفتار اول: مرجع صالح به دعوا دادگاه می باشد  

در صورتی که شرایط ذیل بر دعوا خواهان حاکم باشد مرجع صالح به درخواست وی دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواهان می باشد در این خصوص ماده ۴ قانون ثبت احوال مقرر می دارد: «… رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید و رأی دادگاه فقط پژوهش پذیر است هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.»  

اولا: خواسته خواهان تغییر سن باشد. 

ثانیا: درخواست تغییر سن باید تا پنج سال باشد.  

ثالثا: افزایش یا کاهش سن تا پنج سال مؤثر در مقام نیست.  

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص تغییر سن در مشهد اینجا کلیک کنید

رابعا: تنها یک بار در طول عمر صاحب شناسنامه این دعوا امکان دارد در تأیید این موضوع رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳۷۴/۱۳ چنین مقرر داشته است: «بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن، بیش از پنج سال به تجویز تبصره همین قانون، منحصرا به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است مراتب، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاههای دادگستری اعلام نموده است، منطبق با قانون و صحیح تشخیص می شود.» این دعوا تغییر سن باید به موجب دادخواست و با پرداخت هزینه دعاوی غیرمالی به مرجع قضائی تقدیم گردد دادگاه به این دعوا رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر خواهد کرد و رأی به طرفین دعوا ابلاغ و این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران و ۲ ماه برای افراد خارج از کشور قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.  

گفتار دوم: مرجع صالح به دعوا کمیسیون ثبت احوال می باشد 

 هرچند ماده ۹۹۵ قانون مدنی، تغییر مطالب مندرج در دفاتر سجل احوال را منوط به صدور حکم از مراجع قضائی نموده لیکن قانون حفظ اعتبار اسناد تجاری به عنوان یه قانون خاص، حکم ماده مذکور را مقید به شرایط نموده در صورت وجود شرایط موجب درخواست از صلاحیت مرجع قضائی خارج و کمیسیون ثبت احوال صالح خواهد به شرایط عبارتنداز: اولا: خواسته خواهان تغییر سن باشد.  

ثانیا: درخواست تغییر سن باید بیش از ۵ سال باشد. 

 ثالثا: افزایش یا کاهش بیش از ۵ سال مؤثر در مقام نیست.  

رابعا: این درخواست تنها یک بار در طول عمر دارنده شناسنامه امکان دارد 

در صورت وجود شرایط فوق صاحب شناسنامه باید ضمن به همراه داشتن اصل شناسنامه و تصویر مصدق آن و یک قطعه عکس جدید و فیش واریزی به مبلغ  ۵۰۰۰۰۰ ریال بنام سازمان ثبت احوال کشور به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارک لازم را تسلیم و رسید آن را دریافت نماید تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به خواهان ابلاغ خواهد شد مشارالیه مکلف است در وقت تعیین شده با در دست داشتن شناسنامه عکسدار در کمیسیون تشخیص سن حاضر شود در صورت عدم حضور، چنانچه پرونده آماده برای اظهارنظر باشد کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود و در غیر این صورت درخواست وی رد میشود لیکن خواهان می تواند درخواست مجدد به خاطر رد درخواست به کمیسیون تسلیم کند. کمیسیون می تواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی نماید و تصمیم کمیسیون تشخیص سن به خواهان ابلاغ خواهد شد هرچند این تصمیم قابل اعتراض نمی باشد. در صورت عدم موافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند درخواست مجدد پذیرفته نمی شود و در صورت پذیرش، اعمال تصمیم کمیسیون مستلزم درخواست کتبی خواهان می باشد. 

 ادامه مطلب

 برای مطالعه مقالات حقوقی بیشتر به سایت www.raheomid.com مراجعه کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود