وکیل سرقت در مشهد|به روز شده ۱۴۰۲

10 تا از بهترین وکیل سرقت مشهد

وکیل سرقت در مشهد

براساس قانون مجازات اسلامی ،یکی از انواع تقسیم بندی های سرقت ،سرقت تعزیری در مقابله سرقت حدی است.بااین توضیح که اگر سرقتی مشمول شرایط سرقت حدی نباشد.با رعایت شرایطی می توان آن را سرقت تعزیری نامید که مجازات تعزیر مرتکب را نیز در پی خواهد داشت.با توجه به نیاز وکیل سرقت مشاوره خوب داشته باشید.

باتوجه به شرایطی که قانون برای سرقت در نظر گرفته است،سرقت به دو دسته سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم می شود.این دو نوع سرقت از پایه و اساس باهم تفاوت دارند،علاوه براینکه درمجازات نیز با هم فرق دارند. در واقع،سرقت حدی به تحقق شرایط سخت تری نسبت به سرقت تعزیری نیاز دارد.

تعریف سرقت تعزیری:

براساس قانون مجازات اسلامی ،سرقت مانند ،بردن مال متعلق به غیر بدون اجازه  او ،بنابراین ریایش مال دیگران می تواند مشمول یکی از عناوین جرم سرقت شود. مانند سرقت طلا از منزل .سرقت تعزیری همانطور که نما آن برمی آید ،نوعی از سرقت است که مجازات پیش بینی شده برای آن ،مجازات تعزیری است.

لازم به ذکر است که سرقت حدی به نوعی از سرقت گفته می شود که شرایط مربوط به آن ،بر اساس موازین شرعی مشخص شده است و سرقتی که این شرایط را نداشته باشند.،سرقت تعزیری می باشد به عبارت دیگر ،سرقتی که شرایط حدی را نداشته باشد. سرقت تعزیری خواهد بود .

شرایط سرقت تعزیری:

توزیح درمورد سرقت تعزری در ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ،بخش تعزیرات آمده است که هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ،سرقت حدی نباشد.

ولی مقرون به تمام پنج شرط زیر باشد ،سرقت تعزیری است.

۱.اگر در شب سرقت انجام شده

۲. سارق یک یا دونفر باشند

۳.چند نفر از حاملین دارای سلاح دیده شده یا مخفی داشته باشند . منضور از سلاح موارد زیر است

سلاح سرد:قمه ،شمشیر ،کارد،چاقو،پنجه بکس

سلاح گرم :تفنگ و نارنجک

۴ بالا رفتن سارق از دیوار یا اینکه در خونه ایی یا پنچره ای را شکسته باشد، یا اینکه کلید بسازد وارد آن محل شود.

۵. یا این که سارق در حال سرقت به کسی آسیب برساند ، مثل تهدید یا آزار واذیت

چنانچه نیاز به وکیل سرقت داشتین اینجا کلیک کنید

مجازات سرقت حدی چگونه است؟

مجازات جرم سرقت حدی و وفق ماده ۲۷۸ قانون مرقوم از قرار ذیل است.

۱.اول اینکه چهارانگشت دست راست کسی که سارق است را طوری که انگشت شست وکف دست باقی می ماند وغیر ه را قطع می کنند

۲.دوم قطع کردن پای چپ سارق را از پایین طوری قطع می کنند که مصح پا باقی بماند

۳.زندانی شدن برای همیشه (حبس ابد)

۴.اعدام است حتی اگر سرقت در زندان انجام شود.

طبق تبصر ۱ این ماده اگر شخصی که دزد یا سارق جرم آن سرقت حدی باشد و عضو که از قبل به علت تصادف بوده که مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود وبه عبارت دیگر از عضو دیگر سارق را قطع می کنند یعنی جایگزین جرم آن سارق و عضو از دست داده می شود.وکیل سرقت با مشاوره دادن به شما بهترین راهنمایی را می کند.

وکیل سرقت حدی و تعزیری در مشهدشرایط ایجاد جرم سرقت حدی

همانطور که گفته می شود برای ایجاد عنوان مجرمانه این جرم یعنی ایجاد و به وقوع پیوستن جرم سرقت حدی و در پی آن تحمیل مجازات سرقت حدی برفاعل ،باید شروط ۱۴ گانه فوق به صورت جمعی در پرونده کیفری موجود وبه اثبات برسد تا به توان مجازات سرقت حدی را مرتکب قرار نمود.با وکیل سرقت حدی در مشهد مشاوره شوید

توجه :چنانچه تنها وتنها یک شرط از شروط ۱۴ گانه مرقوم درماده ۲۶۸ از قانون مذکور ،مفقود باشد، عنوان مجرمانه  سرقت حدی منتفی و مورد داخل درموارد سرقت تعزیری می باشد و نمی توان مجازات سرقت حدی را بر فرد مرتکب جاری نمود.

فرق سرقت تعزیری با سرقت حدی

سرقت حدی مطابق شهر باشد یعنی به دستور خداوند مهربان و بخشنده است به این معنی است که خداوند متعال برای این جرم تکلیفی مشخص نموده که باید اجرا کرد. چون به امر پروردگار جرم انگاری قرار گرفته و مجازات سرقت حدی را نیز خداوند تعیین کرده است .

سرقت تعزیری جز  موارد قرار دادی بود. وتوسط بشر به رشته تحریر درآمده ونوع و میزان مجازات آن توسط قانون تعیین شده است وقابل تخفیف یا تبدیل مجازات حسب مورد می باشد.باداشتن وکیل سرقت بهترین مشاوره را داشته باشید.

اگرنیاز به وکیل متخصص داشتین اینجا کلیک کنید

جیب بری و کیف زنی:

وکیل جرم سرقت در خصوص این تفکر عامیانه که دست کیف قاپ و کیف زن قطع می شود.

خوب است که بدانید در دزدی هایی از قبیل کیف زنی وججیب بری ،نه تنها دست سارق ودزد بریده وقطع نمی شود بلکه در این مورد جرم انگاری نموده است وکیل سرقت طبق ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی رابیان می دارد:هرکس که از طریق کیف نی یا جیب بری سرقت انجام دهد به حبس از یک تا پنج سال وتا (۷۴)ضربه شلاق محکوم می شود.

سرقت در محل تصادف :

وکیل سرقت در مورد ارائه بهترین توضیح برای جرم سرقت از محل تصادف دیده ،در ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی را بیان می نماید،وقتی سرقت در مناطق زلزله یا سیل زده یا جنگی یا آتش سوزی یا محل تصادف رانندگی صورت پذیرد وحائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و(۷۴ )ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

دراین ماده به حوادث دیگری مثل طوفان اشاره نشده است .وکیل سرقت وفق نظر وکیل حقوقی بیان می دارد:بنابرعقیده وکیل سرقت،به نظر می رسد منظور از سرقت در محل تصادف رانندگی،سرقت از همان خودروهایی است که تصادف کرد هاندویا سرقت و دزدی از سرنشینان آنها مراد است . وکیل سرقت به دلیل خبره بودن در حرفه خویش می گردد :اگر کسی از تماشاچیان جمع شده دور سانحه تصادف ،دزدی کند،عمل او وسرقت ودزدی اومشمول ماده مرقوم نمی باشد.

وکیل سرقت معتتقد است:که بهترین راه عملکرد در چنین دعاوی کیفری و پرونده های دزدی ،بررسی موردی وهماهنگ موضوع پیش روبرآن مفاد قانون است.

 

 

 

در خواست مشاوره تلفنی رایگان

نظرات بسته شده است.

تماس با ما