وکیل غائب مفقود الاثردر شیراز

وکیل غائب مفقود الاثردر شیراز

 موسسه حقوقی بین المللی بهروش راه امید با داشتن وکلای متخصص در موضوعات مختلف و با تخصوصی کردن پرونده های حقوقی ،کیفری و خوانده سعی در هر چه بهتر و سریع تر انجام دادن کار حقوقی شما عزیزان را دارد.

 

چنانچه در این حیطه نیاز به وکیل متخصص میباشید فرم زیر را تکمیل تا ظرف پنج دقیقه تلفن وکیل متخصص در شهر شما برایتان پیامک میگردد تا با ایشان تلفنی و حضوری صحبت داشته باشید 

حسن ما در تخصصی بودن ماست

غایب مفقودالاثر به کسی گفته می‌شود؟

به فردی گفته می شود که از غیبت او زمان زیادی گذشته باشد و از او به هیچ وجه

خبری به دست غایب مفقودالاثر دارای وضع حقوقی خاصی بوده و حقوق و تکالیفی

نیز برای او در قانون مقرر شده است.

هرگاه غائب مفقود الاثر از خود اموال و دارائی باقی گذارده و برای اداره آن شخص را معین کرده باشد ،

و یا آنکه قانونا کسی باشد دارائی و اموال او را در زمان غیبت اداره نماید . در این صورت عمل اشخاص

فوق الذکر ادامه خواهد داشت تا غایب بر گردد و یا خبر مرگ او آورده شود و یا اینکه حکم موت فرضی

از طرف دادگاه برای غایب مفقود الاثر صادر گردد و مدت طولانی نمی تواند وارد فوق الذکر ( مرگ غائب ،

حکم موت فرضییا برگشت او ) صورت نگیرد دلیلی بر تحویل اموال به ورثه یا اشخاص دیگری که قانون گذار

تعیین می کند باشد . مگر اینکه اشخاص تعیین شده از طرف غائب مفقود الاثر برای اداره اموال و دارائی

او فوت شود یا بحث دیگر صلاحیتش از بین برود که در این صورت امین معین می گردد . به طور مثال اینکه

هرگاه مفقود الاثر برای اداره اموال و دارائی خود وکیل معین کرده باشد . و یا غایب مفقود الاثر مجنون و

سفیه باشد ، از قبل برای آن قیم تعیین شده باشد ، و یا ولی آن زنده باشد . در موارد فوق اداره اموال و

دارائی غایب مفقود الاثر بعهده وکیل یا قیم یا ولی آن خواهد بود .

وکیل غائب مفقود الاثر

ماده ۱۴۰ قانون امور حسبی مقرر می دارد : (( در صورتی که غائب برای اداره اموال خود کسی را معین

کرده باشد و آن کس فوت شود یا به جهت دیگری صلاحیتش برای اداره اموال از بین برود امین برای اداره

اموال معین کرده می گردد و اموال به تصرف ورثه داده می شود تا حکم موت فرضی غائب صادر شود . ))

هرگاه غائب مفقود الاثر برای اداره اموال کسی را معین نکرده باشد وکسی هم قانونا اداره اموال او را

بعهده نداشته باشد ، بوسیله دادگاه تکلیف آن مشخص می شود ، جهت روشن شدن وضعیت امور

مالی غایب مفقود الاثر باید پیش بینی و نظر قانون گذار را در یابیم . قانون گذار چهار مرحله را در رابطه

با امور مالی غایب مفود الاثر پیش بینی کرده است :

حفظ اموال غایب قبل از تعیین امین :

هرگاه غایب مفقود الاثر شدن غایبی محرز و ثابت شود یا غایب مفقود الاثر کسی را برای اداره اموال و

دارایی خویش معین نکرده باشد یا قبلا اموال و دارایی خویش معین نکرده باشد یا قبلا اموال و دارائی او

به کسی تحویل نشده باشد و اداره اموال و دارائی او بعهده کسی نباشد ، امینی به وسیله دادگاه تعیین

می شود . در فاصله تعیین امین که اموال ودارایی غایب مفقود الاثر بی سرپرست باقی می ماند ، قانون گذار

حفظ و نظارت اموال غایب مفقود الاثر را تا تعیین امین بعهده مدعی العموم واگذار نموده است در این رابطه

ماده ۱۳ قانون امور حسبی مقرر می دارد : (( حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است

مادام که امین معین نشده و بعهده دادستانی ( مدعی العموم ) است که اموال در حوزه او یافت می شود ))

زیرا ممکن است تا تعیین امین جهت اداره دارائی و اموال غایب مفقود الاثر درطی این فاصله نابود شده و

خساراتی جبران ناپذیر به غایب مفقود الاثر وارد می شود لذا قانون گذار برای جلوگیری از ضرر و زیان غایب

مفقود الاثر و حفظ و نظارت اموال او ، در مواردی که محتاج به تعیین امین است . مادام که امین معین نشده

به عهده دادستان واگذار کرده است . دادستان باید شخصا یا به وسیله نماینده خود کلیه امور مربوط به اداره

اموال و دارایی غایب مفقود الاثر را رسیدگی کند.

اقدامات لازم را در جهت حفظ و نگهداری اموال او بعمل اورد . به طور مثال اموال ضایع شدنی را بفروشد و

یا کلیه مطالبات او را جمع اوری کند ، اموال و دارایی او را مهر و موم کند . ودر صورتی که اموال در تصرف

ورثه او باشد .

غایب مفقودالاثر : 

ورثه غایب مفقود الاثرافراد مورد اعتمادی نباشند ، از آنان تضمینات لازم را بخواهد در صورت عدم معرفی

ضامن ، اموال و دارایی را از تصرف آنها خارج وبه افراد مورد اعتماد بسپارد . هرگاه مفقود الاثر در خارج از

ایران اموال و دارایی داشته باشد حفظ و نظارت اموال مزبور تا تعیین امین بعهده مامورین کنسولی خواهد

بود . و مامورین کنسولی در این رابطه دارای همان اختیارات و وظایفی خواهند بود که قانونگذار به دادستان

واگذار کرده است .

و ماده ۱۱۵ قانون امور حسبی مقرر می دارد : (( وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون و نظامات مربوطه

در مورد دخالت دادستانها در امور محتاج به تعیین امین مقرر است در خارج ایران بعهده مامورین کنسولی

خواهد بود .))

فروش اموال ضایع شدنی :

هرگاه در بین اموال به تصرف داده شده غایب مفقود الاثر ، اموال ضایع شدنی یافت شود ورثه می تواند

اموال فوق را بفروشد و از نتیجه فروش باید رعایت مصالح و منافع غایب ،مالی خریداری و یا اقدام دیگری

که به صرفه غائب باشد . اقدام کند . ماده ۱۴۱ قانون امور حسبی موید این نظر است .

Banner Moshavereh.Rayeghan Banner Rahnama.Telephoni Banner Moshavereh.Hozoori
Banner Moshavereh.Rayeghan Banner Rahnama.Telephoni Banner Moshavereh.Hozoori
امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: ۱ میانگین امتیازات: ۵]

در خواست مشاوره تلفنی رایگان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما