وکیل کلاهبرداری مشهد

وکیل کلاهبرداری مشهد

مبحث دوم: احکام ویژه درخصوص جرم کلاهبرداری

گفتار اول: شروع به کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری مشهد هرگاه کسی قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید؛ لیکن به واسطه عامل خارج

از اراده او قصدش معلق بماند، مرتکب شروع به جرم گردیده است که در مورد کلاهبرداری؛

مجرم باید با قصد ارتکاب جرم توسل به وسایل متقلبانهای نماید تا مال را از ید بزه دیده خارج کند؛

اما به واسطه عاملی خارج از اراده او جرم محقق نگردد.

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل کلاهبرداری در مشهد

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

درخواست وکیل

 

به موجب تبصره ۲ ماده ۱ ق.ت.م.م.آ.آ.ک. مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل

مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود. از این رو مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ساده یک

سال و مجازات شروع به جرم کلاهبرداری مشدد ۲ سال خواهد بود البته در صورتی که عمل

انجام شده مرتکب جرم خاصی باشد، به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد. در مجازات

شروع به جرم کلاهبرداری متعدد چنانچه مستخدمان دولتی در رتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز

آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین باشند به

شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می گردند.

برای مطالعه بیشتر مقالات حقوقی و کیفری اینجا کلیک کنید.

وکیل کلاهبرداری مشهد

گفتار دوم: معاونت در جرم کلاهبرداری

قانون گذار مصادیق معاونت را در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی به صورت حصری تعیین

نموده و در ادامه شرایط و ارکان تحقق آن از جمله «وحدت قصد و تقدیم یا مقارن زمانی بین رفتار

معاون و مرتکب» را اعلام نموده است. در جرم کلاهبرداری نیز معاون جرم، شخصی است که

جهت ارتکاب کلاهبرداری اقدام به تهیه وسایل ارتکاب جرم و ارائه طریق ارتکاب جرم به مرتکب و تسهیل وقوع جرم می نماید.

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص کلاهبرداری در مشهد اینجا کلیک کنید

گفتار سوم: مشارکت در جرم کلاهبرداری

هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی مشارکت کند و جرم «مستند به رفتار همه آنها»

باشد، خواه رفتار هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی

باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او «مجازات فاعل مستقل آن جرم» است.

به عنوان مثال در خصوص جرم کلاهبرداری اگر متهمین

 

متعدد باشند و برخی با توسل به وسایل متقلبانه بزه دیده را اغفال و سایرین اموال وی را تحصیل نمایند،

عمل ارتکابی نسبت به تمام مجرمان کلاهبرداری خواهد بود، منوط به اینکه قصد نامبردگان نیز بر ارتکاب بزه باشد.

 

منبع:شیوه های عمیل طرح و دفاع از دعاوی کیفری انتشارات چراغ دانش

 

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل کلاهبرداری در مشهد

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

درخواست وکیل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود