آیا دیه هریک از اعضای بدن باهم فرق دارد؟

( جنایت عمدی ٬ جنایت شبه عمدی و خطای محض ) در صورتی که کسی که جرم علیه او واقع شده است یا ولی دم درخواست دیه کند کند دیه به آنها تعلق می گیرد .

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: ۰ میانگین امتیازات: ۰]
تماس با ما