مرور برچسب

اگر زن یا شوهر قبل از ازدواج از عیب طرف دیگر آگاه باشد و همان‌طور ازدواج کند، بعد از ازدواج می‌تواند نکاح را فسخ کند؟

تماس با ما