مرور برچسب

اگر مردی پس از ازدواج دچار جنون شود یا بیماری برایش ایجاد شود، آیا همسرش می‌تواند ازدواج را فسخ کند؟

تماس با ما