آیا مراکز فساد و فحشا مجازات جرم قوادی را دارند؟

آیا مراکز فساد و فحشا مجازات جرم قوادی را دارند؟

 

آیا مراکز فساد و فحشا مجازات جرم قوادی را دارند؟

خیر مرکز فساد فحشا فقط مکانی است که دو نفر به قصد زنا یا لواط به آنجا می روند ولی در قوادی شخص قواد رابطه را بین دو نفر ایجاد می کند .

منظور از مراکز فساد و فحشا جایی است که در آن فساد صورت میگیرد و مکانی که در آن مقدمات فساد و فحشا انجام می شود نیست.

تعریف فحشا: به هر عمل خلاف قانون که موجب زنا باشد فحشا میگویند.

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل متخصص جرم قوادی 

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

درخواست وکیل

 

در ماده ۱۲۵قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم چنین آمده است :

قوادی عبارتست از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا و یا لواط

+ قاچاق زنان و دختران هم قوادی محسوب میشود

+ دایر کردن مراکز فساد و فحشا

+ تاسیس هر گونه مراکز فساد و فحشا که امروزه به صورت تجارت در آمده جرم محسوب می شود و مجازات دارد.

قوادی جرمی است منافی عفت عمومی که در ظاهر ساده اما در واقعیت دنیای امروز تبدیل به یک بحران اجتماعی

و جرمی سازمان یافته شده است .

 

موسسه حقوقی بین المللی راه امید دارای کادری حرفه ای و متخصص از  وکلا وکازشناسان حقوقی در تمام کشور

هر شهری که هستید آماده ارائه هرگونه مشاوره و قبول وکالت تخصصی در دعاوی جرم قوادی می باشد .

 

  • قوادی به چه معناست؟
  • حد قوادی چیست؟
  • نظر فقها در مورد قوادی چیست؟
  • شروع به جرم قوادی به چه صورت است؟
  • مجازات قوادی چیست؟

تعریف قوادی

قوادی درلغت به معنای دلالی محبت است و در اصطلاح حقوقی عبارتست از ایجاد رابطه بین دو نفر یا بیشتر برای عمل زنا و یا لواط.

بدلیل فراگیر شدن جرم لواط قانون مجازات اسلامیبه این معضل توجه زیادی نموده است .

 

ماده ۶۳۹قانون مجازات اسلامی بیان میدارد:

افراد ذیل به حبس از یک تا ده سال محکوم میشوند

و در مورد بندالف علاوه بر مجازات مقرر محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد.

الف) کسی که مرکز فساد و فحشا دایر کند

ب)کسی که مردم را به فساد و یا فحشا تشویق نماید و یا موجبات آن را فراهم کند .

 


نکته:

مقصود از تعطیلی موقت مهر و موم کردن محل و تعطیل کردن آن است.

 


در ماده ۱۵قانون مجازات در اقدامات تامینی چنین آمده است:

موسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن حکم مجازات داده می شود بسته خواهد شد

و بعد از قطعی شدن حکم بستن موسسه ، شخص محکوم و افرادی که محل به آنها واگذار شده نمی توانند در آن مکان به بازرگانی و یا صنعت

قبلی اشتغال ورزند .

تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی و بستن مجدد موسسه خواهد شد.

طبق تبصره ماده۶۳۹ قانون مجازات اسلامی :

هر گاه دایر کردن مرکز فساد و فحشا همان قوادی باشد علاوه بر مجازات ذکر شده در متن این ماده به حد قوادی محکوم میشود .

با توجه به تعاریف گفته شده کسی که دو یا چند نفر را برای ارتکاب زنا یا لواط مرتبط کرده و آنها را ترغیب و تشویق به زنا نماید،

قواد محسوب میشود،

در صورتی که اداره مرکز فحشا ممکن است هیچ ربطی به مرتبط کردن دو نفر نداشته باشد

و قصد فقط اجاره دادن مکان به افرادی که میخواهد زنا کنند تحقق پیدا کند.

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص جرم قوادی اینجا کلیک کنید

حد قوادی

حد قوادی در صورتی که باعث زنا یا لواط شود تحقق می یابد.در قوادی تکرار جرم شرط تحقق جرم نیست ،

نظر فقها در مورد قوادی

فقها اختلاف نظر زیادی در مورد قوادی دارند عده ای از انها قوادی را فقط رابطه نامشروع بین زن و مرد می دانند

اما عده ای دیگر جمع بین دو مرد برای لواط را هم قوادی می دانند .

قوادی از جمله جرائمی است که تشخیص آن کار آسانی نیست .

قوادی هم مانند همه حدود مشمول تشدید مجازات است که در قانون هم تایید شده و در حال اجرا می باشد .

شروع به جرم قوادی

در قانون مجازات اسلامی ایران برای شروع به جرم دو رکن در نظر گرفته شده است:

۱ . شروع به اجرای جرم

۲ . عدم وقوع جرم

معاونت در جرم قوادی

معاونت در جرم به معنای کمک کردن و یاری رسانیدن در انجام جرم است.

به عبارت دیگر معاون جرم کسی است که بدون آنکه شخصا به اجرای جرم بپردازد به مباشرت پرداخته باشد

و با رفتار خود عمدا وقوع جرم را تسهیل کند و مباشر را به ارتکاب آن بر انگیخته است .

قوادی جرمی مستقل و مطلق است اما معاونت در جرم مقید به حاصل شدن نتیجه است

بنابراین قوادی و معاونت در آن فقط در صورتی میسر است که به شکل سازمانی و باندی باشد.

مجازات قوادی

چنانچه زن یا مرد مرتکب جرم قوادی شوند مجازات آنها هیچ تفاوتی با هم ندارد و همچنین بین مسلمان و کافر هم در مجازات فرقی وجود ندارد.

ممکن است جرم قوادی با اکرا و اجبار باشد ، در صورتی که این مسئله اثبات شود برای فرد اجبار کندد از تشدید مجازات استفاده میشود.

قوادی نوعی افساد فی الارض است و فردی که قوادی میکند مفسد فی الارض شناخته میشود و به مجازات افساد فی الارض محکوم میشود.

 

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل متخصص جرم قوادی 

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

درخواست وکیل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود