آیا-میشود-اگر-شوهر-از-نزدیکی-به-همسر-امتناع-کند-طلاق-گرفت؟

ا به اطلاع دوستان خود رسانده و آنها نیز در دادگاه علیه او شهادت دهند و یا اینکه قاضی با توجه به اوضاع و

احوال مثل جدا کردن تخت ها و گزارشات پزشک قانونی ب

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: ۰ میانگین امتیازات: ۰]
تماس با ما