اخذ تابعیت ایران

کلیه اتباع خارجی طبق ماده ۹۷۹ قانون مدنی می توانند در صورتی که دارای شرایط ذیل باشند تقاضای تحصیل تابعیت ایران را بنمایند.

[*] – ۱ به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشند.

[*] – ۲ پنجسال اعم از متوالی یا متفاوت بصورت قانونی در ایران ساکن بوده باشند.

[*] – ۳ فراری از خدمت نظامی در کشور متبوع خود نباشد.

[*] – ۴ در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشد.

[*] ضمناً کسانیکه به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی هستند، در صورتیکه دولت ورود آنها را به تابعیت ایران صلاح بداند، بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیئت وزیران به تبعیت ایران قبول شوند.

[*] مراحل اخذ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران:

[*] افرادی که متقاضی تحصیل تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران باشند می توانند در صورت شرایط مندرج در ماده نهصدو هفتاد و نه قانون مدنی، درخواست تابعیت خود را به اداره تابعیت وزارت امور خارجه در مرکز و یا دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریهای سراسر کشور تسلیم نمایند

[*] امتیازات و محدودیت های اشخاصی که تحصیل تابعیت ایران را نموده اند:

[*] اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند لیکن نمی توانند به مقامات ذیل نائل گردند:

[*] -۱ریاست جمهوری و معاونین او

[*] -۲عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه

[*] -۳ وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری

[*] – ۴عضویت در مجلس شورای اسلامی

[*] -۵ عضویت در شوراهای استان و شهرستان و شهر

[*] -۶ استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و یا ماموریت سیاسی

[*] -۷قضاوت

[*] ۸- عالی ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی

[*] ۹- تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل تابعیت

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

درخواست وکیل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی