روند رسیدگی جرایم پزشکی

مراجع صالح به رسیدگی در جرایم پزشکی

الف: دادگاه های عمومی : به طور کلی هر عملی که در قوانین مدنی یا جزایی کشور قابلیت پیگیری داشته باشد در صلاحیت این دادگاه ها می باشد که می توان متناسب با عمل انجام گرفته پزشک در دادگاه حقوقی یا دادسرا پیگیری های لازم را انجام داد.

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل جرایم پزشکی 

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

درخواست وکیل

ب : دادگاه انقلاب : مطابق قانون اصلاحی ماده ۳ مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی مصوب ۲۹/۱/۷۴ برخی موارد را می توان از طریق دادگاه انقلاب پیگیری نمود که :

  1. دخالت در امور پزشکی و دارویی
  2. خودداری از ارائه خدمات پزشکی
  3. واگذاری و اداره موسسه پزشکی به غیر بدون مجوز و موارد مطرح در این ماده قانون ، قابلیت پیگیری از طریق این دادگاه را فراهم می آورد.

ج : سازمان نظام پزشکی : بر اساس آئین نامه رسیدگی دادسراها و هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۴ ، سازمان نظام پزشکی به شکایت ناشی از تخلفات حرفه ای شاغلین پزشکی رسیدگی می نماید.

د : سازمان تعزیرات حکومتی :

مطابق قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ برخی موارد را نیز می توان از طریق این سازمان پیگیری نمود که مهمترین آنها به شرح ذیل است :

  • ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد فاقدصلاحیت
  • ایجاد موسسه پزشکی توسط شخص فاقد پروانه
  • خودداری بیمارستان ها از ارائه خدمات
  • و موارد دیگر ذکر شده در قانون مصوب
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی
با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود