سندمالکیت وسوالات مربوط به آن

در دعوای ابطال سندی که براساس رأی هیئت حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت صادر شده، درخواست ابطال رأی آن هیئت هم مستقر است؛ چرا که سند ملک براساس رأی هیئت مذکور صادر شده است.

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: ۰ میانگین امتیازات: ۰]
تماس با ما