شروط نامشروع در قانون مدنی

شرط توارث در نڪاح منقطع: “باطل” است

::شرط عدم توارث در نڪاح دائم: “باطل” است (ماده ۲۴۰)

::شرط بر خلاف قانون امرے: “باطل” است

::شرط اسقاط حق حضانت بطور ڪلی:”باطل” است

::شرط اسقاط حق حضانت بطور جزئے: “باطل” است

::شرط اسقاط خیار تدلیس: “باطل” است.

::شرط اسقاط خیار تعذر تسلیم: “باطل” است

::شرط خیار تفلیس: “باطل” است

::شرط اسقاط حق رجوع مرد در طلاق رجعے : “باطل” است

::شرط اسقاط حق ولایت بصورت ڪلی و جزئے: “باطل” است

::شرط اسقاط حق اقامہ دعوا در مورد غیر جرایم:”صحیح” است

::شرط اسقاط خیارات بصورت ڪلی: “باطل” است

::اسقاط حق شفعہ بطور ڪلی: “باطل” است

::شرط عدم نزدیڪی در نڪاح دائم: “باطل” است

::شرط عدم نزدیڪی در نڪاح منقطع: “صحیح” است

::شرط سقوط تڪلیف زوج به پرداخت نفقہ در نڪاح دائم: “باطل” است.ماده ۱۱۰۶

::شرط انفاق توسط زوج در نڪاح منقطع: “صحیح” است.ماده ۱۱۱۳

::شرط عدم مهر در نڪاح منقطع: “باطل و مبطل است.”ماده ۱۰۹۵

::شرط بطلان عقد نڪاح در صورت عدم تادیہ مهر در مدت معین :”شرط باطل” اما “نکاح و مهر صحیح” است ماده ۱۰۸۱

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل حقوقی

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

درخواست وکیل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی