عدم-باروری

به دلیل عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر از ناحیه زوج صاحب فرزند نشوند زن به استناد بند ده شروط عقد نامه(البته اگر به امضای طرفین

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: ۰ میانگین امتیازات: ۰]
تماس با ما