قوانین حاکم برچک+وکیل خوب برای نقدکردن وجه چک دراصفهان

– بانک محال علیه یعنی بانک پرداخت کننده وجه مندرج در چک

– ذینفع یا دارنده و یا دریافت کننده چک که اغلب شخص ثالث، وگاهی صادرکننده و دریافت کننده یکی هستند ( چک در وجه صاحب حساب‌)

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: ۰ میانگین امتیازات: ۰]
تماس با ما