قولنامه

ند رسمی به نام ایشان می باشد و همه کسانی که قبل از آخرین خریدار تا فردی که سند به نام اوست در معامله دخیل بوده‌اند، بنابراین شما نیز باید طرف دادخواست وی باشید.

– منزلی را ۶ ماه پیش خریده‌ام و قرار شد فروشنده در مح

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: ۰ میانگین امتیازات: ۰]
تماس با ما