مشاوره حقوقی بین المللی

امروزه به دلیل گسترش ارتباطات بین المللی استفاده از خدمات و تخصص یک وکیل بین المللی می تواند مفید واقع شود. وکیل
بین المللی خدمات زیر را ارائه میدهد:
  • ارائه مشاوره یا معرفی وکیل خوب برای مهاجرت
  • دفاع از حق و حققوقات خود در پرونده های سرمایه گذاری
  • حضور و تنظیم لایحه در دعاوی بین المللی اشخاص حقیقی
  • ارائه مشاوره یا معرفی وکیل خوب برای گرفتن برگه تردد یا آزمایش
  • ارائه مشاوره یا معرفی وکیل خوب بسته به نیاز شما در عرصه بین المللی
  • ارائه مشاوره یا معرفی وکیل خوب برای اخذ اقامت و تابعیت ایران و سایر کشورها
  • ارائه مشاوره یا معرفی وکیل خوب برای راه اندازی کسب و کار در ایران و سایر کشورها
  • حضور و تنظیم لایحه در دعاوی اشخاص حقوقی در محاکم بین المللی تجاری و غیر تجاری
  • ارائه مشاوره یا معرفی وکیل خوب برای اخذ ویزای تحصیلی، ویزای کار، ویزای سرمایه گذاری، ویزای ازدواج و …
  • ارائه مشاوره و تنظیم قرارداد برای سرمایه گذاران خارجی جهت سرمایه گذاری در کشورهای مختلف با توجه به قوانین و مقررات هر کشور

ارتباط با راه امید

می‌توانید از طریق همین فرم اطلاعات خود را ثبت کنید تا متخصصان با شما تماس بگیرند یا می‌توانید در هر شهری
که هستید، می‌توانند با شماره‌های ۰۰۹۸۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷  و  ۰۰۹۸۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ تماس بگیرید.
تماس با ما