مشاوره-حقوقی

ده قانونی وی می‌تواند در امور مالی محجور با نظارت دادستان (در غیر مورد ولی ) اقدام کند . نماینده تاجر محجور هم می‌تواند به حساب او تجارت نماید .

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: ۰ میانگین امتیازات: ۰]
تماس با ما