مواردی که باعث باطل شدن حکم قصاص می شود

مواردی که باعث باطل شدن حکم قصاص می شود

انواع مجازاتها کدامند؟

_مجازاتهای اصلی کدامند؟

_آیا قصاص همان اعدام است؟

_مجازات تکمیلی به چه معناست ؟

_انواع قصاص؟

_منظور از دیه چیست؟

_آیا مجازاتهای تکمیلی بدون مجازاتهای اصلی قابل اجراست؟

_ منظور از حدود چیست؟

  • مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل متخصص قصاص

    تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

    درخواست وکیل

 

انواع مجازاتها

مجازاتها به سه دسته تقسیم میشوند

۱_ مجازاتهای اصلی. مجازاتهایی هستند که در قانون برای هر جرمی  به طور خاصی مشخص شده است

۲_ مجازاتهای تکمیلی .مجازاتهایی که قاضی هر جا که لازم بداند برای تکمیل مجازات اصلی از مجازاتهای دیگر هم استفاده نماید

۳_  مجازاتهای تبعی.مجازاتهایی که تبعا برای محکومیتی است که نیاز به قیدآن در دادگاه وجود ندارد

نکته:

مجازاتهای تکمیلی و تبعی مجازاتهایی هستند که با حکم دادگاه به مجازات اصلی اضافه میشوند

و علاوه برمجازات اصلی برای محکومان اجرایی میشود با این تفاوت که مجازاتهای تبعی به تبع محکومیت

به حکم قانون اعمال میشود و مجازاتهای تکمیلی به تبع محکومیت به حکم دادگاه تعیین میشود.

مجازاتهای اصلی در ایران به ۵دسته تقسیم میشوند

۱_ قصاص        ۲_حدود    ۳_دیات    ۴_تعزیرات    ۵_ مجازاتهای باز دارنده .

 

قصاص

قصاص یکی از سنگین ترین مجازاتهای موجود در نظام کیفری ایران است که به دو نوع تقسیم شده

نوع اول قصاص نفس است که معمولا با اعدام اشتباه میشود و دلیل این اشتباه این است که قبل از انقلاب در قانون جزا مجازات قتل عمد اعدام بود.

نوع دم قصاص اعضا است که مجازات اصلی جنایت عمدی بر اعضا و منافع به حساب می اید.

قصاص نفس مهمترین نوع این مجازات است که ممکن است با رضایت اولیای دم به دیه تبدیل شود

حدود

حد به مجازاتی گفته میشود که نوع و میزان وکیفیت آن در شرع مشخص شده است.

دیات

دیه نوعی مجازات مالی است که گاهی به شکل جبران خسارت است و عبارتست از مالی که شرع برای ایراد جنایت غیرعمدی برنفس

.اعضا و منافع یا جنایت عمدی درمواردی که قصاص ندارد مقرر میشد.

دیه دو نوع است مقدر و غیر مقدر

دیه مقدر = زمانی که میزان دیه در قانون مشخص شده باشددیه مقدر است

دیه غیر مقدر= همان ارش است دیه ای که میزان ان در قانون مشخص نشده و بستگی به نظر قاضی دارد.

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص قصاص اینجا کلیک کنید

جرائم تعزیری

دایره جرایم تعزیری بسیار گسترده است.

جرائم تعزیری فقط یک دسته از جرائم را تشکی میدهند اما جرایم زیادی در حوزه جرایم تعزیری قرار میگیرند.

ویژگی مشترک جرائم تعزیری در این است که همه به نوعی نقض مقررات حکومتی و شرعی به حساب می آیند

بدون اینکه نوع و میزان و چگونگی مجازات آنها در شرع مشخص شده باشد.

مجازاتهای بازدارنده

مجازاتهایی که برای تادیب فرد از طرف حکومت برای حفظ نظم و مصالح جامعه در برابر تخلف از قوانین و مقررات حکومتی تعیین میشود

مجازاتهایی از قبیل حبس و جزای نقدی و تعطیل شدن محل کسب وکار و لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در مکان معین

و مانند اینها در زمره مجازاتهای بازدارنده قرار میگیرد.

در حال حضر به دلیل حذف مجازاتهای بازدارنده از قانون میتوانیم اینگونه مجازاتها را در تعزیرات دسته بندی کنیم.

 

 

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل متخصص قصاص

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

درخواست وکیل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی