وکیل-برای-اتباع-عراقی-در-مشهد

چنانچه به دنبال وکیل خوب هستید برای گرفتن تابعیت ایران و یا گرفتن برگه تردد یا آمایش ، همچنین جهت گرفتن اقامت ایرانی ، راه اندازی کسب و کار در ایران و ازدواج با زن ایرانی چنانچه وکیلی نیاز دارید که از حقوق عراقی ها آشنا باشد و بتواند از آنها به درستی در دادگاه های ایران دفاع کند.

تماس با ما