وکیل-قرارداد-های-بین-المللی

امراجعه شرکتها و سازمان ها به این موسسه در ابتدا مدارک بررسی و چنانچه نیاز به مجوز خاص دیگری باشد بیان میگردد پس از معین کردن کشور مقصد قوانین بین المللی و قوانین داخلی آن مطالعه دقیق میگردد که مطابق آن قراردادی تنظیم گردد که در آینده درصورت بروز مشکل بتوان آن را رفع نمود .

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: ۰ میانگین امتیازات: ۰]
تماس با ما