وکیل غائب مفقود الاثر در شیراز

وکیل غائب مفقود الاثر در شیراز

 

 موسسه حقوقی بین المللی بهروش راه امید با داشتن وکلای متخصص در موضوعات مختلف و با تخصصی کردن پرونده های حقوقی ،کیفری و خوانده سعی در هر چه بهتر و سریع تر انجام دادن کار حقوقی شما عزیزان را دارد.

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل متخصص در شیراز

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

درخواست وکیل

 

غایب مفقود الاثر به چه کسی گفته می‌شود؟

به فردی گفته می شود که ازغیبت او زمان زیادی گذشته باشد و از او به هیچ وجه

خبری به دست نیاید، غایب مفقود الاثر دارای وضع حقوقی خاصی بوده و حقوق و تکالیفی

نیز برای او در قانون مقرر شده است.

نکته: هرگاه غائب مفقود الاثر از خود اموال و دارائی باقی گذارده و برای اداره آن شخصی را معین کرده باشد ،

و یا آنکه قانونا کسی باشد دارائی و اموال او را در زمان غیبت اداره نماید .

در این صورت عمل اشخاص فوق الذکر ادامه خواهد داشت تا غایب بر گردد و یا خبر مرگ او آورده شود و یا اینکه حکم موت فرضی

از طرف دادگاه برای غایب مفقود الاثر صادر گردد و مدت طولانی نمی تواند وارد فوق الذکر ( مرگ غائب ،

حکم موت فرضییا برگشت او ) صورت نگیرد دلیلی بر تحویل اموال به ورثه یا اشخاص دیگری که قانون گذار

تعیین می کند باشد . مگر اینکه اشخاص تعیین شده از طرف غائب مفقود الاثر برای اداره اموال و دارائی

او فوت شود یا بحث دیگر صلاحیتش از بین برود که در این صورت امین معین می گردد.

به طور مثال : اینکه هرگاه مفقود الاثر برای اداره اموال و دارائی خود وکیل معین کرده باشد و یا غایب مفقود الاثر مجنون و

سفیه باشد ، از قبل برای آن قیم تعیین شده باشد ، و یا ولی آن زنده باشد.

در موارد فوق اداره اموال و دارائی غایب مفقود الاثر بعهده وکیل یا قیم یا ولی آن خواهد بود .

جهت مشاوره و معرفی وکیل متخصص غایب مفقود الاثر در شیراز اینجا کلیک کنید

وکیل غائب مفقود الاثر در شیراز بیان میکند:

ماده ۱۴۰ قانون امور حسبی مقرر می دارد : (( در صورتی که غائب برای اداره اموال خود کسی را معین

کرده باشد و آن کس فوت شود یا به جهت دیگری صلاحیتش برای اداره اموال از بین برود امین برای اداره

اموال معین کرده می گردد و اموال به تصرف ورثه داده می شود تا حکم موت فرضی غائب صادر شود . ))

هرگاه غائب مفقود الاثر برای اداره اموال کسی را معین نکرده باشد وکسی هم قانونا اداره اموال او را

بعهده نداشته باشد ، بوسیله دادگاه تکلیف آن مشخص می شود ، جهت روشن شدن وضعیت امور

مالی غایب مفقود الاثر باید پیش بینی و نظر قانون گذار را در یابیم . قانون گذار مواردی را در رابطه

با امور مالی غایب مفقود الاثر پیش بینی کرده است :

وکیل غائب مفقود الاثر در شیراز
وکیل غائب مفقود الاثر در شیراز

حفظ اموال غایب قبل از تعیین امین :

هرگاه غایب مفقود الاثر شدن غایبی محرز و ثابت شود یا غایب مفقود الاثر کسی را برای اداره اموال و دارایی خویش معین نکرده باشد یا قبلا اموال و دارایی خویش معین نکرده باشد یا قبلا اموال و دارائی او به کسی تحویل نشده باشد و اداره اموال و دارائی او بعهده کسی نباشد، امینی به وسیله دادگاه تعیین می شود.                         

چنانچه به دنبال اطلاعات بیشتری در مورد مطالب فوق هستید اینجا کلیک کنید

در فاصله تعیین امین که اموال ودارایی غایب مفقود الاثر بی سرپرست باقی می ماند ، قانون گذار

حفظ و نظارت اموال غایب مفقود الاثر را تا تعیین امین بعهده مدعی العموم واگذار نموده است در این رابطه

ماده ۱۳ قانون امور حسبی مقرر می دارد :

(( حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است

مادام که امین معین نشده و بعهده دادستانی ( مدعی العموم ) است که اموال در حوزه او یافت می شود ))

زیرا ممکن است تا تعیین امین جهت اداره دارائی و اموال غایب مفقود الاثر درطی این فاصله نابود شده و

خساراتی جبران ناپذیر به غایب مفقود الاثر وارد می شود لذا قانون گذار برای جلوگیری از ضرر و زیان غایب

مفقود الاثر و حفظ و نظارت اموال او ، در مواردی که محتاج به تعیین امین است.

مادام که امین معین نشده به عهده دادستان واگذار کرده است . دادستان باید شخصا یا به وسیله نماینده خود کلیه امور مربوط به اداره

اموال و دارایی غایب مفقود الاثر را رسیدگی کند.

اقدامات لازم را در جهت حفظ و نگهداری اموال او بعمل آورد ، به طور مثال: اموال ضایع شدنی را بفروشد و

یا کلیه مطالبات او را جمع اوری کند ، اموال و دارایی او را مهر و موم کند ودر صورتی که اموال در تصرف

ورثه او باشد .                                         

ورثه غایب مفقودالاثر:

ورثه غایب مفقود الاثرافراد مورد اعتمادی نباشند ، از آنان تضمینات لازم را بخواهد در صورت عدم معرفی

ضامن ، اموال و دارایی را از تصرف آنها خارج و به افراد مورد اعتماد بسپارد. هرگاه مفقود الاثر در خارج از

ایران اموال و دارایی داشته باشد حفظ و نظارت اموال مزبور تا تعیین امین بعهده مامورین اداره کنسولگری خواهد

بود . و مامورین کنسولگری در این رابطه دارای همان اختیارات و وظایفی خواهند بود که قانونگذار به دادستان

واگذار کرده است .

و ماده ۱۱۵ قانون امور حسبی مقرر می دارد :

 (( وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستانها در امور محتاج به تعیین امین مقرر است در خارج ایران بعهده مامورین کنسولگری خواهد بود .))

فروش اموال ضایع شدنی :

هرگاه در بین اموال به تصرف داده شده غایب مفقود الاثر ، اموال ضایع شدنی یافت شود ورثه می تواند

اموال فوق را بفروشد و از نتیجه فروش باید رعایت مصالح و منافع غایب ،مالی خریداری و یا اقدام دیگری

که به صرفه غائب باشد اقدام کند . ماده ۱۴۱ قانون امور حسبی موید این نظر است .

 دادن اموال به تصرف موقت ورثه به چه معنی است؟

چنانچه که پس از گذشت دو سال از تاریخ آخرین خبر از غایب، احتمال زنده بودن او بسیار کمتر می باشد، قانونگذار منافع وراث را در نظر گرفته و به آنها این حق را داده است که از دادگاه تقاضا کنند که اموال غایب به صورت موقتی به تصرف آنان در بیاید. طبق ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی «وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا کنند که دارایی او را به تصرف آنها بدهد مشروط بر اینکه:

  •  غایب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد.
  • دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد؛ بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد در این مورد رعایت ماده‌ ۱۰۲۳ قانون مدنی، راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.

نکته مهم : وراث باید ضامن یا تضمینات کافی دیگری بدهند تا در صورت مراجعت غایب یا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند، از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث برآیند، تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.

چنانچه به دنبال اطلاعات بیشتری در مورد مطالب فوق هستید اینجا کلیک کنید

حسن ما در تخصصی بودن ماست

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل متخصص در شیراز

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

درخواست وکیل

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی
با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود