وکیل مواد مخدر در اصفهان

بیش از از ۲۰ تا ۱۰۰ گیلو گرم = علاوه برمجازات مقرر در بند ۴ به ازای هر کیلو گرم ۲ میلیون ریال جزای نقدی مرتکب اضافه می شود و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: ۰ میانگین امتیازات: ۰]
تماس با ما