پرسش-و-پاسخ-در-مورد-ارث

مقاومت میکند و با توجه به اینکه انحصار وراثت نیز صادر شده آیا برادرم می تواند به بهانه اینکه خانه شخصی ندارد آن را مال خود کند و من و خواهرم و مادرم که احتیاج

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: ۰ میانگین امتیازات: ۰]
تماس با ما