پس گرفتن هدایا ، نامه ها و عکسها بعد از طلاق

پس گرفتن هدایا ، نامه ها و عکسها بعد از طلاق

پس گرفتن هدایا ، نامه ها و عکسها بعد از طلاق

 موسسه حقوقی بین المللی بهروش راه امید با داشتن وکلای متخصص در موضوعات مختلف و با تخصوصی کردن پرونده های حقوقی ،کیفری و خوانده سعی در هر چه بهتر و سریع تر انجام دادن کار حقوقی شما عزیزان را دارد.

شما می توانید با تماس با کارشناسان حقوقی موسسه،  مشاوره ای تلفنی و یا با اخذ نوبت مشاوره حضوری داشته باشید  

 

حسن ما در تخصصی بودن ماست

 

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل متخصص طلاق 

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

درخواست وکیل

با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد :

علاوه بر هزینه های که نامزدان یا خویشان آنها در دوره نامزدی برای طرف دیگر می کند ممکن است هر یک از نامزدان برای طرف دیگر می کند ممکن است هریک از نامزدان به طرف دیگری یا خویشان او نامزدان هدایایی داده شود .

یا نامه ها و عکس های رد و بدل گردد ، در این صورت وضعیت حقوقی این هدایا نامه ها و عکس ها که طرفین رد و بدل نموده اند چگونه خواهد بود ؟

هدایای جمع هدیه است و آن عبارت است از تملیک مالی از طرف کسی که مقام اجتماعی دارد به دیگری که مقامش بالاتر از اوست به قصد تعظیم و اکرام . بنظر می رسد که این تعریف از هدیه یک تعریف کامل و جامعی نباشد زیرا ممکن است هدیه به کسی داده ش ود که از لحاظ اجتماعی هم سطح وحتی پایین تر از هدیه دهنده باشد به هر حال هدیه مطابق تعاریف علمای حقوقی و برحسب عرف و عادت معمول یک نوع هبه است که از طرف هدیه دهنده به هدیه گیرنده تملیک نماید .

هبه قرار دادی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کسی تملیک می کند . بنابراین دریافت کننده هدیه مالک آن می گردد و می تواند در آن تصرفات مالکانه نماید اگر چند هدایایی دوره نامزدی تابع مقررات خاصی است و از قواعد هبه پیروی نمی کند ، ولی با توجه به تعاریف هدیه هدیه محسوب می شود و قانونگذار آن را از قواعد هبه مستثنی کرده و آن را مشمول قواعد خاصی دانسته است

و قواعد هبه را دوباره آنها قابل اجرا گذاشته است . ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی درباره استرداد هدایا ، پس از بهم خوردن نامزدی چنین مقرر می دارد : هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور ، هدایای را که به طرف دیگر با ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد ، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگهداشته می شود ، مگر اینکه ان هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد .

هدیه قانون مدنی مقرر می دارد :

مفاد ماده قبل از جهت رجوع به قیمت موردی که وصلت منظور  در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود .

مطابق این دو ماده باید بین هدایایی که عین انها موجود است و هدایای که تلف شده فرق گذاشت بعضی اگر عین هدایا موجود باشد ، هدیه دهنده ، در صورت بهم خوردن نامزدی می تواند انها را استرداد نماید ، زیرا با بهم خوردن وصلت ، علت هدیه از میان رفته و بجاست که هدیه به دهنده آن باز گردد .

در صورتی که عین هدایا تلف شده باشد .

دو فرض قابل پیش بینی است :

ا- هدیه از چیزهایی بوده که عادتا نگاهداری نمی شود بعضی از اشیا مصرف شدنی بوده مانند: ادکلن ،عطر ، صابون ، شیرینی

۲-از چیزهایی که بر حسب عادت نگاهداشته می شود مثل ساعت و پارچه ، طلاجات در مورد اول دهنده هدیه حق مطالبه نخواهد داشت ، اما در مورد دوم هدیه دهنده به جز در دو مورد در صورت تلف شدن مستحق بهای هدیه خواهد بود .

اول –

موردی که هدیه بدون تقصیر گیرنده تلف شده باشد ، از انجا که اصل عدم تقصیر گیرنده هدیه

مالک ان به شمار می آید و تصرفات او مالکانه بوده است اثبات و احراز تقصیر او در تلف مال دشوار است .

به هرحال تقصیر او در تلف مال دشوار است . به هرحال تقصیر شامل تعدی و تفریط است و برای تشخیص

ان باید به عرف رجوع نمود . در صورتی که تقصیر او در تلف هدایا ثابت نشود ، نمی توان آن را مجبور

به استرداد هدایا کرد .

پس گرفتن هدایا ، نامه ها و عکسها بعد از طلاق

دوم –

موردی که بهم خوردن نامزدی ناشی از فوت یکی از نامزدها باشد ، در این صورت نمی توان هدایا

را از طرفین استرداد کرد . یعنی با وجود شایط مذکور عین یا قیمت هدایایی که هر یک از نامزدها

بطرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است ، طبق استرداد قانون مدنی قابل مطالبه است .

حال باید ببینیم هدایایی که یکی از نامزدها به شخص دیگری غیر از نامزد خود و ابوین او داده است نیز

قابل استرداد می باشد یا خیر مانند هدایایی که به قیم نامزد با یکی از خویشان نزدیک و محبوب او غیر از

پدر یا مادر داده است .

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص طلاق اینجا کلیک کنید

استرداد هدایا :

چون خصوصیتی در هدیه ایی که به طرف دیگر یا ابوین او داده شده وجود ندارد با توجه به وحدت

ملاک هدایای اعطائی به اشخاص دیگر را می توان قابل استرداد دانست .

لیکن استرداد و مطالبه عین یا قیمت هدایایی ازدواج توسط اشخاص که به این مناسبت هدایا داده اند ،

امری دشوار است زیرا ظاهر مواد قانونی بالا این حق را فقط به هر یک از نامزدها داده است .

مگر اینکه این دسته از اشخاص استرداد هدایا خود را در حدودی که همه در حقوق مدنی قابل رجوع

دانسته است ، بخواهند . هرگاه هدیه ازا شیای باشد که عادتا نگاهداشته نمی شود و گیرنده هدیه بدون

علت موجه نامزدی را بهم زنده دهنده هدیه می تواند بهای ان را مطالبه نماید ، زیرا عدم استحقاق قیمت و

عدم مسئولیت دریافت کننده مربوط به موردی است که دریافت کننده هدیه نامزدی را بدون علت موجه بهم

نزده باشد دهنده هدیه می تواند بعنوان خسارت و از باب مسئولیت مدنی یا تسبب بهای آن را مطالبه نماید .

هرگاه یکی از نامزدها عکس خودرا به نامزد دیگری داده باشد ، پس از بهم خوردن نامزدی می تواند آن

را پس بگیرد ، زیرا عکس هم نوعی هدیه محسوب و مشمول مقررات مربوط به استرداد هدایا است .

بنابراین اگر عین آن باقی باشد صاحب عکس می تواند ان را مطالبه کند و اگر تلف شده باشد بهای آن

در صورتی که عکس می تواند آن را مطالبه کند و اگر تلف شده باشد ، بهای ان در صورتی که عکس

مزبور عرفا دارای ارزش مالی باشد ، و تلف ناشی از تقصیر دریافت کننده ، قابل مطالبه می باشد هر گاه

در دوران نامزدی یا قبل از آن نامه هایی بین نامزدها مبادله شده باشد ، پس از بهم خوردن نامزدی

قابل استرداد نمی باشد ، زیرا نامه را عرفا نمی توان جز هدایا شمرد ، و مقررات راجع به هدایا درباره آن

قابل اجرا نمی باشد ، از سوی دیگر بر حسب عرف کسی که نامه ایی دریافت می کند مالک آن محسوب

می شود .

پس شخصی که نامه ایی از نامزد خود دریافت کرده مالک آن می باشد و از نظر حقوقی اصولا نمی توان

او را مجبور به استرداد نامه کرد.

هر چند که وظیفه اخلاقی شخص حکم می کند که آن را به نویسنده نامه برگرداند . هرگاه یکی از نامزدها

از نامه هایی که دریافت کرده پس از بهم خوردن نامزدی یا حتی در دوران نامزدی سو استفاده نماید ، و از

این راه زیانی به نویسنده نامه وارد آورد ، مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، مسئول و مکلف به

جبران خسارت می باشد .

دادگاه قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، مسئول و مکلف به جبران خسارت می باشد . دادگاه می تواند

به درخواست خواهان ، برای رفع ضرر از او ، دریافت کننده را به استرداد نامه یا نابو دکردن آن مجبور

نماید .

بنظر می رسد با بهم خوردن نامزدی ، علت دادن نامه از میان رفتن و نامه باید مسترد گردد .

و بر این مبنا دادگاه باید به در خواست نویسنده حکم به استرداد آن صادر نماید.

 

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل متخصص طلاق 

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

درخواست وکیل

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی