کلاهبرداری

مال؟ یا جلب کردن رضایت من تحت هر شرایطی؟

۳٫اون موقع قیمت اون برنجا ۱۵میلیون بود الان چط

تماس با ما