مرور رده

جرائم پزشکی

جرائم پزشکی به جرائم گفته میشود که در آن پزشک به دلیل بی احتیاطی و بی مبالاتی باعث خطا میشود و در اینجا مجرم محسوب می شود.

تماس با ما
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی