مرور رده

جرائم پزشکی

جرائم پزشکی به جرائم گفته میشود که در آن پزشک به دلیل بی احتیاطی و بی مبالاتی باعث خطا میشود و در اینجا مجرم محسوب می شود.

تماس با ما
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود