مجازات-جرایم-رایانه-ای-و-انواع-آن

عات و ارتباطات نوین ، مسئله جدیدى ایجاد کرده که آن پاسخگویى‏ به سوء استفاده‏هایى است که ممکن است از فضاى مرتبط با رایانه و فضای مجازی به عمل مى‏ آید.

جرایم رایانه ای جرایمی سازمان یافته می باشند ک

تماس با ما