مجازات-جرایم-رایانه-ای-و-انواع-آن۲

مجازات جرایم رایانه ای:در زمان حاضر فناورى اطلاعات و ارتباطات نوین ، مسئله جدیدى ایجاد کرده که آن پاسخگویى‏ به سوء استفاده‏هایى است که ممکن است از فضاى مرتبط با رایانه و فضای مجازی به عمل مى‏ آید.

تماس با ما