ثبت-نکاح-دائم-در-صورت-عدم-رضایت-همسر

نچه نتوان ازدواج آنها را ثابت کرد،حقوقی که هر زن و شوهری به محض عقد ازدواج به دست می آورند، برایشان قابل تصور نیست.بهتر است در حل مشکل حقوقی خود از وکیل ثبت نکاح استفاده کنید.

برای مثال وقتی زنی ادعا می کند که مردی که فوت کرده شوهر اوس

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: ۰ میانگین امتیازات: ۰]
تماس با ما