وضعیت-اتباع-خارجی-در-حقوق-بین-الملل

حقوق عمومی عبارتست از مجموعه حقوقی که بهره مندی از آنها بستگی به سازمانهای قانونی حقوق عمومی دارد و به منظوراحترام به شخصیت انسانی برقرار شده است.

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: ۰ میانگین امتیازات: ۰]
تماس با ما