شرایط-کسر-خدمت-سربازی۲

ن سال اخر متوسطه و هنرستان ها،دانشسراهاو دانش آموزان آموزشگاه های فنی حرفهای ، دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در صورتیکه به تحصیل خود ادامه بدهند و به سن رفتن به سربازی رسیده باشند تا زمانی که تحصیل می کنند از خدمت سرباز

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: ۰ میانگین امتیازات: ۰]
تماس با ما