مرور

گالری

مهریه

اگر در عقد ازدواج مهر تعیین نشده باشد چه می شود؟ پاسخ : بر اساس ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی اگر در نکاح دائم مهریه…
تماس با ما
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی