اگر نسبت به یک دادخواست واخواهی که در خارج از مهلت مقرر تسلیم دادگاه صادر کننده رأی غیابی شده است ،قرار رد صادر گردد ،آیا می توان دادخواست واخواهی رد شده را به عنوان دادخواست تجدید نظر خواهی تلقی نمود؟

 

اخذ مشاوره تلفنی و حضوری

 

قبول وکالت پرونده های کیفری-حقوقی-خانواده

پرسش :

اگر نسبت به یک دادخواست واخواهی که در خارج از مهلت مقرر تسلیم دادگاه صادر کننده رأی غیابی شده است ،قرار رد صادر گردد ،آیا می توان دادخواست واخواهی رد شده را به عنوان دادخواست تجدید نظر خواهی تلقی نمود؟

پاسخ:

با توجه به اینکه عنوان دادخواست تقدیمی ،واخواهی بوده و دادگاه صادر کننده رأی واخواسته نسبت به آن رسیدگی کرده و قرار رد دادخواست را صادر نموده است ،از این رو با وجود صدور قرار رد از سوی دادگاه بدوی موجبی برای تلقی دادخواست واخواهی رد شده به عنوان دادخواست تجدید نظر وجود ندارد و چنانچه واخواه نسبت به این قرار ،تجدید نظر خواهی نکرده باشد ،با مختومه شدن دعوای واخواهی ،رسیدگی به همان دادخواست به عنوان دعوای تجدید نظر خواهی موجه نبوده و دادگاه تجدید نظر نمی تواند بر اساس دعوای مختومه ،در مقام تجدید نظر رسیدگی نماید.از طرف دیگر ،مطابق ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی ،متقاضی تجدید نظر برای تجدید نظر خواهی باید دادخواست تجدید نظر را تسلیم دادگاه نماید.

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل متخصص  

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

درخواست وکیل

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود