در چه صورت مرد میتواند طلاق را به تنهایی ثبت کند؟

در چه صورت مرد میتواند طلاق را به تنهایی ثبت کند؟

 

طلاق توافقی چیست؟

_از چه طریقی میتوان طلاق توافقی گرفت؟

_انتخاب داور در طلاق توافقی به چه صورت است؟

_اگر یکی از زوجین برای ثبت طلاق به دفتر خانه نرود آیا حکم طلاق از بین میرود؟

_مدارک لازم برای طلاق توافقی چیست؟

  • مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل متخصص طلاق

    تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

    درخواست وکیل

در چه صورت مرد میتواند طلاق را به تنهایی ثبت کند؟

حالا اگر زن بعد از صدور حکم عدم امکان سازش برای ثبت طلاق به دفتر طلاق نرود مرد میتواند

با مراجعه به دفتر خانه و ارائه گواهی عدم امکان سازش صیغه طلاق را جاری کند.

دفترخانه موظف است اجرای صیغه طلاق را به زن ابلاغ کند تا زن از طلاقش اطلاع داشته باشد.

در طلاق توافقی مهم نیست که مرد یا زن به عنوان خواهان یا خوانده قرار بگیرند.

 

طلاق توافقی

یعنی طلاقی که زوجین هر دو متقاضی آن هستند و این درخواست را به صورت کتبی تنظیم مینمایند و به دادگاه تقدیم میکنند.

زن و مرد برای گرفتن طلاق به صورت توافقی بایدبه همراه شناسنامه و سند رسمی ازدواجشان (قباله) که از همه صفحات آنها رونوشت تهیه کرده اند ,

و در همه موارد از جمله نفقه ایام عده و حضانت فرزندان و مهریه و نحوه استردادجهیزیه و

قرار مقالاقات فرزندان به توافق رسیده اند به دادگاه مراجعه میکنند.

پس از تقدیم دادخواست دادگاه از آنها میخواهد که هر کدام از بستگان و یا آشنایان خود یک نفر را به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

هر دو داور وظیفه دارند با زن و مرد مذاکره کنند و برای آشتی دادن آنها تلاش کنند.

در صورتی که داوران به نتیجه نرسند موظفند نظر خود را به دادگاه گزارش دهند:

دادگاه هم بر اساس توافق زوجین گواهی عدم امکان سازش را صادر مینماید

و زوجین این گواهی را به دفتر خانه طلاق برده تا صیغه طلاق را جاری کنند.

گواهی عدم امکان سازش سه ماه اعتبار دارد و چنانچه تا پایان این مدت زوجین

برای ثبت طلاقشان به دفاتر رسمی طلاق مراجعه نکنند اعتبارش از بین میرود.

تبصره۱

شوراهای حل اختلاف در مورد اختلافات خانوادگی با توجه به تقاضای طرفین میتوانند برای برقراری سازش اقدام کنند،

ولی معمولا افراد قبل از مراجعه به دادگاه برای طلاق با هم صحبت کرده و به توافق رسیده اند.

تبصره۲

طلاق توافقی نیازی به دلایل محکمه پسند ندارد فقط قبل از صدور حکم عدم امکان سازش دادگاه بایداطمینان حاصل کند که زوجه باردار نباشد.

چنانچه مرد با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند زن میتواند به دفترخانه برود و دفترخانه باید برای مرد احضاریه بفرستد ،

اگر زوج باز هم در دفتر حاضر نشد زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل به دادگاه صادر کنند رای مراجعه نماید.

دادگاه مجاز است با درخواست زوجه در صورتیکه حکم عدم امکان سازش صادر شده باشد به او وکالت در توکیل بدهد،

تا با مراجعه به دفتر خانه و ارائه حکم عدم امکان سازش و وکالت نامه مذبور خود را طلاق دهد .

اگر در یکجا باهم زندگی کنند محل اقامتشان به یک نشانی درج میشود و اگر محل زندگیشان جدا باشد

باید برای هرکدام آدرس جداگانه مشخص شود.

اگر هر کدام از زوجین وکیل داشته باشند ردیف مربوط به مشخصات وکیل راپر میکنند و در غیر این صورت آن قسمت را خالی میگذارند.

در قسمت مربوط به تعیین خواسته جمله   ” صدور گواهی عدم امکان سازش”   را قید مینمایند

در قسمت دلایل و منضمات جمله  ” کپی مصدق سند نکاحیه ”  را مینویسند و تمام کپی ها را به درخواست ضمیمه میکنند

مزیتهای طلاق توافقی نسبت به انواع دیگر طلاق

۱_ نیازی به تشکیل پرونده های متعدد در دادگاه ندارد.

۲_ از رجوع مکرر زوجین به دادگاه جلوگیری میکند

۳_توافق طرفین برای  صدور گواهی عدم امکان سازش

۴_ زمان صدور گواهی اجرای طلاق کوتاه است

۵_درگیری کمتر و کاهش تنش بین خانواده های زوجین

۶_کاهش استرس فرزندان

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص طلاق اینجا کلیک کنید

درطلاق توافقی زوجین هردو متقاضی طلاق توافقی بوده :

و درتمامی امور از جمله مهریه ،نفقه ایام عده ،شیوه استرداد جهیزیه،حضانت فرزندان و ملاقات فرزندان

و سایرحقوق دوران زوجیت به توافق رسیده اند

زوجین میتوانند شخصأ به دادگاه مراجعه کنند یا توسط وکیل توافق خود را برای امور مربوط به طلاق توافقی را کتبا نوشته

و به دادگاه تقدیم نمایند .

لزوم صدور گواهی عدم امکان سازش

برای اجرا شدن طلاق اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامیست ،در این مورد دادگاه از زوجین میخواهد

که هر کدام یک نفر از افراد معتمد خانواده یا دوستانشان را به عنوان داور معرفی نمایند ،

چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند دادگاه رأسا به انتخاب داور مبادرت مینماید.

علاوه بر داور زوجین از طرف دادگاه به مراکز مشاوره ای هم ارجاع داده میشوند،

مشاوره صلح و سلزش زوجین

در این مراکز علت عدم توافق خود را مطرح میکنند و مشاور سعی در ایجاد صلح و سازش بین زوجین مینماید ،

اگر سازش حاصل نشد مشاور  نظر کارشناسی خود رابه صورت مکتوب به دادگاه اعلام میکند.

پس از وصول نظر کارشناسی مشاور و داور به شعبه دادگاه ،قاضی آنها را بررسی میکند و گواهی عدم امکان سازش را صادر مینماید.

نکته:

در اخرین جلسه دادگاه  زن و مرد حق تجدید نظرخواهی وفرجام خواهی را از خود ساقط میکنند و رأی دادگاه قطعی میشود،

مدیر دفتردادگاه گواهی قطعیت را در سه نسخه صادر و به هریک از طرفین نسخه ای میدهد  و

یک نسخه هم در بایگانی دادگستری میماند .

 

در طلاق توافقی نیازی به دلایل محکمه پسند نمیباشد ،

زن و مرد با توجه به شرایط و وضعیت خانوادگی خود به نتیجه میرسند که دیگر نمیتوانند با یکدیگر زندگی کنند و در موردجدایی به توافق میرسند ،

بنابراین در دادگاه حاضر شده و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق را میدهند.

در طلاق توافقی لزومی ندارد که زن کل مهریه اش را ببخشد یا حتی مرد حاضر باشد

کل مهریه را پرداخت کند ،همه اینها منوط به توافق طرفین است.

مدارک لازم برای درخواست طلاق توافقی:

۱_کارت ملی               ۲_شناسنامه          ۳_سند ازدواج زوجین

 

زوجین هر دو باهم به دفاتر پیشخوان قضایی مراجعه کرده و دادخواست خود را ثبت  میکنند .

بعد از دادخواست دادگاه صالح بر اساس ادرس محل سکونت مشترک زوجین تعیین میشود و بعد از تعیین دادگاه ،

از طرف شعبه مربوطه برای زوج و زوجه پیامکی ارسال میشود که در آن شعبه مربوطه و تاریخ رسیدگی و مراجعه مشخص میشود.

زوجین باید هر دو باهم در تاریخ مشخص شده  به شعبه مراجعه کنند و در جلسه رسیدگی حاضر شوند و خواسته خود را مطرح نمایند .

 

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل متخصص طلاق

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

درخواست وکیل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی
با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود