شرایط قراردادهای تجاری | وکیل قراردادهای تجاری

وکیل قراردادهای تجاری

 

تنظیم قرارداد عبارت است ازتعهد یک یا چند نفردرمورد امری  به گونه ای که مورد قبول همه آنها باشد که این اشخاص  میتوانند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

نکات تنظیم قرارداد تجاری

مهمترین نکات ابتدائیه و موارد مشترکی که در تنظیم یک قرارداد و هنگام انجام یک معامله در بنگاه های معاملات ملکی و دلالی باید رعایت نمود، ضمن توصیه امر ، به سپردن تنظیم و نگارش متون قراردادها به وکلای دادگستری و رسمیت بخشیدن به آنها در دفاتر اسناد رسمی و عدم تعجیل و رو دروایسی در انجام معامله و تحقیق؛ بدین قرار می باشند:

مشخصات هویتی

۱- احراز وجود و صحت واعتبار مجوز قانونی بنگاه معاملاتی مرجوعه

 

۲- تائید امضاء و اثر انگشت طرفین معامله توسط مسئول بنگاه معاملاتی

۳- احراز سمت ، دلیل و اقامتگاه دقیق کسی که به جای دیگری سند را امضاء می نماید و ایضا محل تنظیم قرارداد جهت ابلاغ اوراق قضایی در صورت بروز اختلاف

۴- احراز اهلیت طرفین معامله ( عاقل و بالغ…) و قصد آنان از انجام معامله


۵- ذکر میزان سواد طرفین و تفهیم مفاد قرارداد و تائید ان توسط معرف

نکات-تنظیم-قرارداد-تجاری

مشخصات ظاهری قرارداد تجاری

۶- قید قلم خوردگی یا پشت نویسی یا حاشیه نویسی در ذیل سند .

۷- ذکر مشخصات اسناد مورد امانت در بنگاه و زمان استرداد آنان ونام اشخاصی که باید تحویل داده شود و شرایط آَن در قرار داد.

۸- تنظیم قرار داد در چند نسخه متحد شکل و متحد المتن و امضای دو گواه با ایمان ذیل قرار داد با ذکر تاریخ و زمان شروع و انقضاء آن

۹- تصریح موضوع معامله با ذکر کلیه جزئیات و مشخصات آن در قرارداد ؛ مشروع و قانونی بودن موضوع آن  و انگیزه طرفین مطابق مفاد سند رسمی ان و اخذ تصویر مصدق از ان

۱۰- تحقیق و بررسی مالکیت و تصرف فروشنده و رویت اوصاف ملک و تطبیق مشخصات اسناد مربوطه و احراز عدم معامله معارض وپرهیز از انعقاد معاملات با توجه به مستندات فاقد ضمانت اجرای انتقال ملک بصورت رسمی

۱۱- ذکر وجه التزام (علاوه بر اجرای تعهد)، تعهدات، شروط و مسئولیت جبران خسارات و تاخیر تأدیه وضمانت های اجرای عدم اجرای تعهد از سوی متعهد و سقوط خیارات مربوطه در صورت صلاح دید و یا درج شرط فسخ و …که شایسته است دراین قسمت با وکیل و اهل فن مشورت شود

۱۲- امضای همزمان متعاملین ذیل قرار داد پس از احراز هویت در حضور شهود

۱۳- ذکر و تصریح شرایط، زمان پرداخت و تحویل اسناد تجاری با ذکر شماره و شعبه و محل آن

۱۴- تعیین و تصریح مهلت و زمان اجرای تعهد طرف معامله بر تنظیم سند انتقال در دفترخانه اسناد رسمی معین قبل یا بعد از تسویه باقیمانده ثمن

۱۵- کسب نظر کارشناسان شهرداری و ثبتی و محلی متبحرمبنی بر عقب نشینی ملک و سایر مسائل مربوط به ملک و بالاخص قیمت ان در تاریخ انعقاد قرارداد

۱۶- عدم رهن بودن مبیع و درج و رعایت حقوق بانک در صورت رهینه بودن مبیع

۱۷- ذکر ثمن معامله یا قیمت کل مورد معامله و شرایط کلی آن

۱۸- تصریح بر اسقاط ادعای چاپی بودن شروط قرارداد و عدم تفهیم و توجه به شروط مذکور

۱۹- نحوه تحویل مورد معامله و تکلیف هزینه های مورد معامله و درج دیرکرد تحویل مورد معامله و ثمن(قیمت)

۲۰- درج ضمانت عدم حضور احدی از طرفین در موعد مقرر در دفترخانه معین شده و یا درج ضمانت مستحق الغیر درآمدن مورد معامله و احراز عدم انتقال قبلی مورد معامله به ثالث یا عدم در توقیف بودن ملک با توجه به اینکه معاملات بالاخص معاملات املاک دربین افراد جامعه زیاد انجام می شود، ولی اطلاعات شهروندان درخصوص نحوه تنظیم این نوع قراردادها یا همان مبایعه نامه ها و اجاره نامه ها بسیار کم است و همین امر باعث بروز مشکلات عدیده ای می شود که همواره به ضرر طرف کم اطلاع می باشد.

ادامه مطلب در مورد آیا میتوان برهم زدن معامله را در قرارداد مورد توافق قرار داد؟

 

ادامه مطلب در مورد پرسش و پاسخ قراردادهای تجاری

 

ادامه مطلب در مورد نحوه ی تعیین مدت در اخذ خسارت

 

ادامه مطلب در مورد معامله فضولی

 

راه امید سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

 راه امید با گروه متخصص وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است. با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و  وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد. در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض می‌گردد. این امر باعث می‌شود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد.

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص قرارداد های تجاری اینجا کلیک کنید

۱۰- تحقیق و بررسی مالکیت و تصرف فروشنده و رویت اوصاف ملک و تطبیق مشخصات اسناد مربوطه و احراز عدم معامله معارض وپرهیز از انعقاد معاملات با توجه به مستندات فاقد ضمانت اجرای انتقال ملک بصورت رسمی

۱۱- ذکر وجه التزام (علاوه بر اجرای تعهد)، تعهدات، شروط و مسئولیت جبران خسارات و تاخیر تأدیه وضمانت های اجرای عدم اجرای تعهد از سوی متعهد و سقوط خیارات مربوطه در صورت صلاح دید و یا درج شرط فسخ و …که شایسته است دراین قسمت با وکیل و اهل فن مشورت شود

۱۲- امضای همزمان متعاملین ذیل قرار داد پس از احراز هویت در حضور شهود

۱۳- ذکر و تصریح شرایط، زمان پرداخت و تحویل اسناد تجاری با ذکر شماره و شعبه و محل آن

۱۴- تعیین و تصریح مهلت و زمان اجرای تعهد طرف معامله بر تنظیم سند انتقال در دفترخانه اسناد رسمی معین قبل یا بعد از تسویه باقیمانده ثمن

۱۵- کسب نظر کارشناسان شهرداری و ثبتی و محلی متبحرمبنی بر عقب نشینی ملک و سایر مسائل مربوط به ملک و بالاخص قیمت ان در تاریخ انعقاد قرارداد

۱۶- عدم رهن بودن مبیع و درج و رعایت حقوق بانک در صورت رهینه بودن مبیع

۱۷- ذکر ثمن معامله یا قیمت کل مورد معامله و شرایط کلی آن

۱۸- تصریح بر اسقاط ادعای چاپی بودن شروط قرارداد و عدم تفهیم و توجه به شروط مذکور

۱۹- نحوه تحویل مورد معامله و تکلیف هزینه های مورد معامله و درج دیرکرد تحویل مورد معامله و ثمن(قیمت)

۲۰- درج ضمانت عدم حضور احدی از طرفین در موعد مقرر در دفترخانه معین شده و یا درج ضمانت مستحق الغیر درآمدن مورد معامله و احراز عدم انتقال قبلی مورد معامله به ثالث یا عدم در توقیف بودن ملک با توجه به اینکه معاملات بالاخص معاملات املاک دربین افراد جامعه زیاد انجام می شود، ولی اطلاعات شهروندان درخصوص نحوه تنظیم این نوع قراردادها یا همان مبایعه نامه ها و اجاره نامه ها بسیار کم است و همین امر باعث بروز مشکلات عدیده ای می شود که همواره به ضرر طرف کم اطلاع می باشد.

ادامه مطلب در مورد آیا میتوان برهم زدن معامله را در قرارداد مورد توافق قرار داد؟

 

ادامه مطلب در مورد پرسش و پاسخ قراردادهای تجاری

 

ادامه مطلب در مورد نحوه ی تعیین مدت در اخذ خسارت

 

ادامه مطلب در مورد معامله فضولی

 

راه امید سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

 راه امید با گروه متخصص وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است. با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و  وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد. در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض می‌گردد. این امر باعث می‌شود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد.

 

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل متخصص قراردادها

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

درخواست وکیل

در خواست مشاوره تلفنی رایگان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود