مشکلات آپارتمانی

 

مشکلات آپارتمانی

پرسش:    بنده در یک آپارتمان مدیر ساختمان هستم. مدیر قبلی کلید انبار عمومی آپارتمان را که باید وسایل آپارتمان در آن گذاشته شود، تحویل نمیدهد و وسایل شخصیاش را در آن گذاشته است، برای حل این مشکل از لحاظ قانونی چه کار باید بکنیم؟

پاسخ:   با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی در شورای حل اختلاف مبنی بر الزام وی به تحویل کلید اقدام نمایید و یا شکایت کیفری مبنی بر تصرف عدوانی نمایید.

سوال : یکی از واحدهای مجتمع مسکونی مدت زیادی است که هزینه شارژ را نمی دهد، باید قانونا چه کاری انجام دهیم ؟

پاسخ : براساس مقررات ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها ، مدیر یا هیئت مدیره ساختمان اظهارنامه برای مالک یا استفاده کننده واحد مربوطه ارسال و صورت ریز مطالبات و بدهی را قید و مطالبه می نمایند .در صورت عدم پرداخت ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از دادن خدمات مشترک به وی جلوگیری و خودداری و در صورت ادامه امتناع از پرداخت براساس اظهارنامه از اداره ثبت درخواست صدور اجراییه می شود.

سوال : در یک آپارتمان مدیر ساختمان هستم، مدیر قبلی کلید انبار عمومی آپارتمان را که باید وسایل آپارتمان در آن گذاشته شود، تحویل نمی دهد و وسایل شخصی اش را در آن گذاشته است، برای حل این مشکل از لحاظ قانونی چه کار باید بکنیم؟

پاسخ: با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی در شورای حل اختلاف مبنی بر الزام وی به تحویل کلید اقدام یا شکایت کیفری مبنی بر تصرف عدوانی کنید.

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل متخصص

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

درخواست وکیل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی