وکیل برای انحصار وراثت در مشهد

وکیل برای انحصار وراثت در مشهد

 

برای گرفتن مشاوره کامل درباره ارث و تقسیم ترکه و صحبت با وکیل متخصص در همین حیطه میتوانید به موسسه حقوقی راه امید اعتماد کنید.

این روزها هرکسی خود را بهترین معرفی میکند، ما اذعان به بهترین بودن نداریم اما در هرزمینه ای از قبیل موضوعات خانوادگی و حقوقی و کیفری وکیل متخصص در همان موضوع را در اختیار داریم تا متناسب با مشکل پرونده شما، بتوانیم بهترین و کامل ترین مشاوره و راهنمایی را ارائه دهیم تا با کمترین هزینه و زمان ممکن به بهترین راه حل برسید.

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل ارث در مشهد

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

درخواست وکیل

 

 ترکیب ارث و میراث

مورث هر چه دارد به بازماندگان او می رسد تا بدین وسیله دارایی خانواده محفوظ بماند. پس باید پذیرفت که اصل، انتقال تمام اموال و حقوق مالیمورث است و ترکه شامل تمام اجزاء دارایی اعم از منقول و غیرمنقول، اعیان و منافع و حقوق و دیون و مطالبات است. برای تعیین میزان ترکه باید همه اموالی که هنگام مرگ در ملکیت او بوده است به حساب آید هرچند که پس از آن تلف شود. مطالبات مورث را نیز باید بر آن مجموعه افزود هرچند که از وارثان باشد و دراثر مالکیت مافی الذمه و تهاتر از بین برود و همچنین تمام اموالی که بعد از مرگ به دارایی مورث می پیوندد و سبب آن به وسیله مورث فراهم آمده است جزء ترکه محسوب می شود و خلاف آن باید اثبات شود. در خصوص بعضی از اموال مقنن تعیین تکلیف ننموده، این موضوع باعث اختلاف نظر بین علمای حقوق شده، مبنی بر اینکه آیا این اموال جزء ماترک محسوب میشود یا خیر؟ اهم این اموال به شرح ذیل می باشند که به توضیح اختصاری هریک می پردازیم:

الف) دیه قتل مورث:

درباره دیه قتل مورث اختلاف شده است که باید آن را در شمار اموال مقتول آورد یا مالی است که برای جبران ضرر وارثان به طور مستقیم به آنان داده میشود و در ترکه نمی آید؟

ابهام ناشی از ماهیت پیچیده مرکب دیه است که آیا کیفر جرم قتل است یا خسارت ناشی از آن یا هر دو چهره را دارد؟ اگر دیه، کیفر جرم قتل باشد چون سبب ایجاد حق در زمان حیات مقتول فراهم آمده است مالی که در نتیجه انتخاب آن به دست می آید جزئی از ترکه است.ولی هرگاه خسارت ناشی از جرم تلقی شود، از آنجا که زیان به خویشان مقتول وارد آمده است وسیله جبران زیان نیز به ملک آنان می رود و به دارایی مورث افزوده نمی شود در نتیجه وارثان آن را به برابری تقسیم می کنند و طلبکاران بر آن حقی ندارند.

ب) زیان ناشی از جرم یا خطای مدنی:

در مورد زیان ناشی از جرم باید میان ضرر وارد به جسم و روان مورث و زیان های مادی و معنوی به وارثان تفاوت قائل شد:

۱٫در مورد گروه نخست به نظر می رسد که درباره ضرر ناشی از درد و رنج مادی و عاطفی هدف از جبران این گونه زیانها تسکین دردهای ناشی از لطمه به شخصیت زیان دیده است و نسبت به لطمه های مربوط به

حیثیت و شهرت خانوادگی امکان مطالبه را باید محدود به موردی ساخت که زیان دیده (مورث) آن را تقویم و مطالبه کرده باشد و پیش از صدور حکم بمیردو در هر حال اگر خسارتی در این زمینه گرفته شود، در پی می آید.

٢. نسبت به گروه دوم خسارتی که گرفته می شود عوض زیان وارد شده به وارثاناست و به طور مستقیم به دارایی آنان وارد شده و ارتباطی با ترکه ندارد.

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص انحصار وراثت در مشهد اینجا کلیک کنید

ج) طلب های مورث:

طلب های مورث نیز در زمره دارایی اوست که به عنوان جزئی از ترکه به وارثان می رسد، با این وجود چون طلب مورث در زمره اموالی است که در معرض تلف قرار دارد و پاره ای از طلبها معلق یا غیر قابل وصول است درباره محاسبه آنها در ترکه اختلاف شده است.

طلبهای مورث در عین حال که در زمره ارکان دارایی است در معرض تلف و تفریط قرار دارد و ممکن است وارثان با اعسار مدیون یا انکار و حیله و گریز او روبرو شوند. در صورتی که احتمال وصول طلب چندان زیاد باشد که عرف آن را قطعی و قابل اعتماد بداند احتمال ناچیز عدم وصول طلب کافی نیست که حقوق وارثان و طلبکاران و موصی له معلق بماند. همچنین در موردی که اسناد طلب در بازار قیمت معین داشته باشد (مانند اوراق قرضه شرکتهای سهامی) بهای حقوق وارثان ایجاب می کند که در ترکه نیاید و منوط به وصول طلب شود.

مطالبات معلق مورث قبل از تحقق شرط ارزشی ندارد و در محاسبه ترکه منظور نمی شود و پس از تحقیق در ترکه می آید و متعلق حق وارثان و طلبکاران قرار می گیرد.»

ج) نما آت:

درآمدها و محصول طبیعی و صنعتی که در دوران حیات مورث ایجاد شده است جزء ترکه محسوب میشود. نماتی هم که بعد از مرگ او به دست می آید تا زمانی که ترکه تصفیه نشده از توابع آن است و طلبکاران نیز می توانند از آن استفاده کنند منتها چون این بخش از درآمدها زمانی

ایجاد شده است که وارثان مالک ترکه شده اند برای تعیین تصرف موصی (ثلث) نباید در زمره دارایی او محاسبه شود؛ زیرا دارایی مورث تا زمان مرگ از آن او است البته اگر موصی به جزء مشاع از ترکه باشد، موصی له نیز به مقتضای شرکتی که از زمان تملک با وارثان پیدا کرده است در نماآت شریک خواهد بود.

د) وجه بیمه عمر:

درباره وجه بیمه عمر باید بین موردی که تعهدی که به نفع شخص معین است با فرضی که به سود وارثان بیمه گذار به طور کلی مقرر می شود تفاوت گذارد:

هر فرص نخست هیچ گاه وجه بیمه به ترکه نمی پیوندد هرچند که ینفع معین از وارثان باشد؛ زیرا قرارداد بیمه تصرفی است که در زمان ان واقع شده و بر طبق مفاد قرارداد و منظور بیمه گذار و تعهد بیمه گر به طور مستقیم به سود شخص ثالث یا اشخاص معین است و بعد از مرگ نیز بی واسطه به دارایی آنان می پیوندد و وارثان و طلبکاران و موصی له حقی بر آن ندارند. در این فرض، اگر چند تن از وارثان یا همه آنان به عنوان ذی نفع بیمه معرفی شده باشند سهم هر کدام تابع آخرین اراده بیمه گذار است نه قانون و هرگاه سهم هر کدام معین نشود همه برابرند.

۲. «در فرض دوم که ذی نفعی برای بیمه معین نشده یا تعهد به سود وارثان به طور کلی است ذی نفع واقعی دارایی بیمه گذار است در نتیجه بعد از تحقق شرط پرداخت سرمایه آن وجه به دارایی متوفی افزوده می شود و طلبکاران نیز می توانند از محل آن استفاده کنند.» سهم هریک از وارثان را نیز قانون معین می کند. ماده ۲۴ قانون بیمه نیز این تحلیل را به طور ضمنی در مفاد خود بدین شرح آورده است: «وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخت شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند اسم برده شده است.»

ذ) حقوق صنفی و بازنشستگی:

حقوق صنفی و حقوق وظیفه و بازنشستگی که با شرایطی به وارثان تحت تکفل و نیازمند متوفی داده

می شود و در واقع کمکی به بازماندگان به مناسبت خدمات او است و نباید آن را در زمره ترکه آورد به همین جهت مستحقان باید آن را به تساوی تقسیم کنند نه بر طبق قواعد ارث و طلبکار از متوفی نیز نمی تواند آن را به سود خود توقیف کند. همچنین برای تعیین میزان ثلث و اندازه موصی به در مواردی که وصیت به حصه مشاع از ترکه می شود.

برای مطالعه ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.

برای مطالعه سایر مقالات حقوقی و کیفری و خانوادگی به ادرس سایت ما www.raheomid.com مراجعه کنید

 

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل ارث در مشهد

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

درخواست وکیل

1 نظر
  1. […] وکیل برای انحصار وراثت در مشهد […]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی