چگونگے اعتراض بہ قبض جریمه

قبول وکالت در انواع دعاوی
خانواده،کیفری،حقوقی…

 

چگونگے اعتراض بہ قبض جریمه

١- متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمہ یا تاریخ ابلاغ شدہ در قبض جریمہ ای کہ بہ اطلاع او مے رسد جریمہ را بہ حسابے کہ از طرف خزانہ داری کل تعیین و اعلام مے شود پرداخت و رسید دریافت کند.

٢- درصورت اعتراض ، مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل بہ ادارہ اجرائیات راهنمایے و رانندگے تسلیم کند . ادارہ مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسے لازم را انجام دهد و در صورت غیر موجہ دانستن اعتراض ، مراتب را بہ معترض ابلاغ کند .

٣- در مرحلہ بعد در صورت اصرار معترض بہ قانونے نبودن نظر ادارہ اجرائیات ، ادارہ مذکور موضوع را برای رسیدگے بہ واحد رسیدگے بہ اعتراضات ناشے از تخلفات رانندگے ارسال مے کند . واحد فوق الذکر در ادارہ راهنمایے و رانندگے مستقر بودہ کہ پس از رسیدگے مبادرت بہ صدور رأی مے کند ، این رأی صادرہ قطعے است .

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل 

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد  .

درخواست وکیل

 

 
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی

با تکمیل فرم ظرف نیم ساعت با شما تماس گرفته میشود
درخواست مشاوره حقوقی تلفنی